Inloggen  |  Registreren  |  Wachtwoord kwijt

de_geus.gifDoelstelling
De Koninklijke Roei- en Zeilvereniging Het Spaarne stelt zich ten doel de roei- en zeilsport te bevorderen en haar leden in de gelegenheid te stellen deze te beoefenen. Dit kan gebeuren als wedstrijd-, trim- of toeractiviteit. Daartoe beschikt zij over een verenigingsgebouw en roei- en zeilmaterieel, waarvan de leden gebruik kunnen maken.

Bestuur en commissies
De algemene leiding berust bij het bestuur, dat wordt ondersteund door commissies. Vrijwel alle werkzaamheden op de vereniging (bv. organisatie, instructie, redactie, sociëteit) worden door de leden zelf op vrijwillige basis verricht, onder het motto "door leden, voor leden". Er is alleen personeel in dienst voor het technisch onderhoud van vloot en gebouw. De roei- en zeilinstructie is dus een aangelegenheid van de leden zelf: ervaren leden geven hun kennis en ervaring door aan nieuwe leden. Om de vereniging goed te kunnen laten functioneren is de inzet van de leden op velerlei terreinen vereist. Ook van jou wordt verwacht, dat je op enigerlei wijze je bijdrage levert. De leden verplichten zich tot 1 à 2 maal per jaar bardienst, het rooster wordt door middel van een bardienstboekje bekend gemaakt.

Openstelling gebouw
Leden en donateurs kunnen het verenigingsgebouw gedurende de uren van openstelling betreden en er verblijven. Deze uren zijn in het algemeen dagelijks van zonsopgang (doch niet eerder dan 7.30 uur; 's zondags en op feestdagen vanaf 8.00 uur) tot 22.00 uur. Activiteiten dienen tijdig te worden afgerond, zodat het gebouw ook daadwerkelijk kan worden verlaten om 22.00 uur. 

Botengebruik
De boten staan ter beschikking van de leden voor zover deze de benodigde geoefendheid bezitten (proevensysteem) en in het algemeen vanaf het moment van opening van het gebouw tot 15 minuten na zonsondergang.

Aansprakelijkheid
Elk lid is aansprakelijk voor schade toegebracht aan eigendommen van de vereniging. De vereniging heeft voor alle boten een casco-verzekering afgesloten met een eigen risicogedeelte voor de leden. In geval van schade kan dit eigen risicogedeelte op de leden verhaald worden.

"De Loods"
Elk lid dient zich te abonneren op het verenigingsorgaan De Loods, tenzij er op zijn/haar huisadres al een abonnement is. Dit blad verschijnt 11 x per jaar en is samengevoegd met het blad "Roeien" van de Koninklijke Nederlandsche Roeibond (KNRB), van welke bond ieder lid tevens contribuant is.

Beschermvrouwe
Mevrouw M.J.C. Heeremans

Ereleden
René van Doorn
Bram Jongh Visscher
Kees Kamp

Leden van Verdienste
Annelies van Luyn-Faber
Dirk-Jan Huizinga
Dolf Hartemink
Edith Schopman
Eduard van der Worp
Erica Vos-Meijer
Evert van Voorthuijsen
Gé Schous
Guido Hollander
Guus van Ditzhuijzen
Hans Povel
Hugo Cohen
Jan Bloem
Jet Bakker-Pruymboom
Joke van Aalst
Karina Schilte
Keesjan Kuijk
Lex Winter
Madelon Meijer-van Emden
Martijn van Oort
Mia van der Pas-Kouwenaar
Rob Scholder
Roel Büller
Wim van der Klis