loods vanuit de lucht 350Regelmatig is er discussie over onze mooie Loods aan het Marisplein (gebouwd in 1927), onder meer in de ALV van november 2016. Ook bij het bestuur bestaan concrete zorgen/wensen over het gebouw op het gebied van functionaliteit, onderhoud, duurzaamheid en uitstraling.

 

Het nieuwe project ‘Bovenloods’ is gericht op het opstellen van een (financieel) meerjarenplan voor de verbouwing/renovatie van de Loods te Heemstede. Nadruk ligt op de eerste etage (vandaar ‘Bovenloods’). Eerste fase in het project is een inventarisatie van eisen en wensen bij de leden ten aanzien van het gebouw voor de komende 10 jaar. Tevens vindt er een oriëntatie plaats bij andere roeiverenigingen die recent hebben verbouwd/gerenoveerd. Uiteraard zal met het SBF tijdig overleg worden gepleegd.


Indien u als lid mee wilt denken en spreken over de eisen en wensen voor het gebouw reserveer dan vrijdag 27 oktober van 18.30-20.30 uur.

 

Instagram