loods vanuit de lucht 350De projectgroep Bovenloods heeft het laatste halfjaar hard gewerkt aan voorstellen voor de verbetering van de 1e etage van de Loods aan het Marisplein. Na het -samen met de leden- opstellen van een Plan van eisen in november 2017 heeft de projectgroep bezoeken gebracht aan andere roeiverenigingen die recent verbouwd hebben en zijn verkennende ontwerptekeningen en -schetsen gemaakt en varianten bekeken ten behoeve van eerste ramingen en haalbaarheid. Bij de gemeente Heemstede is een volume- en historische studie ingediend en een verkennend gesprek gevoerd. Er zijn kwaliteits- en afwerkeisen geformuleerd, moodboards opgesteld en (drone)foto’s gemaakt. Er is met de naaste buren gesproken op basis van de verkennende schetsen. Er is ook een raming gemaakt van de investeringskosten en er is een concept-financieringsplan opgesteld en met het SBF afgestemd.

 

Alle reden om na deze voorbereidingsfase op woensdagavond 3 oktober  een extra ALV te organiseren met alleen het onderwerp Bovenloods op de agenda. Alle uitgangspunten en uitwerkingen voor ontwerp en bouw, begroting en financiering komen dan ter besluitvorming aan de orde. Indien de ALV instemt met de voorstellen kan er opdracht worden gegeven aan een architect en andere partijen om ontwerpen en berekeningen te maken. Voorafgaand aan de extra ALV wordt op donderdagavond 30 augustus 20.00 uur nog een derde informatie- en inspraakavond belegd.

Instagram