loods vanuit de lucht 350Vorige week arriveerde vanuit Duitsland de nieuwe 8+. De bootsman is druk bezig deze bijzondere aanwinst roei klaar te maken voor de doopplechtigheid op woensdag 26 september a.s., 's avonds om 19.30 uur. De burgemeester van Heemstede, mevrouw Astrid Nienhuis, tevens beschermvrouw van onze vereniging, zal de plechtigheid verrichten.

Het bestuur nodigt alle leden van harte uit om bij deze feestelijke aangelegenheid aanwezig te zijn. Om hieraan ruim baan te geven vragen wij iedereen om het vlot vanaf 19.15 uur vrij te houden van andere boten.  

Na de doop zullen we de roeiers die dit jaar namens de KNRB zijn uitgezonden in het zonnetje zetten.

 

Instagram