loods vanuit de lucht 350Spaarneleden die in het najaar hebben meegedacht met het Plan van Eisen voor de 1e etage van de Loods (Bovenloods), maar ook andere Spaarneleden die willen meedenken met het nieuwe ontwerp voor de Bovenloods zijn dinsdagavond 10 juli 20.00 uur van harte welkom bij de projectgroep. Inzicht zal gegeven worden in het plan van eisen, de voortgang en uitgangspunten die de projectgroep hanteert, in ontwerptekeningen (twee varianten), in de ruimte- en afwerkstaat (kwaliteitseisen) en de contacten met

Lees meer...

Emmer sopGeïnspireerd door de blinkende boten in Zwitserland wordt gewerkt aan een plan voor een even zorgzame schoonmaak van onze prachtige Spaarnevloot. Goed schoongemaakt is niet alleen mooier, het zorgt er ook voor dat slidings (die er bij vervanging geregeld uitzien als niet of weinig schoongemaakt) wieltjes lang goed blijven: dat roeit vele malen fijner en het scheelt ook in onderhoudskosten.
 
Via de site, nieuwsbrief en de Loods zullen leden op de hoogte worden houden van de plannen want

Lees meer...

verkeersbord werkinuitvoeringVanaf volgende week maandag (24/7) pakken we de Geus aan. Het oude glas gaat eruit, de kozijnen worden schoongemaakt en uiteindelijk komt er dubbelglas in. Tegelijkertijd gaat het plafond eruit en zal worden vervangen door een brandvertragend en acoustisch plafond. De werkzaamheden gaan zeker een week in beslag nemen. De Geus kan gedurende deze werkzaamheden niet gebruikt worden. De clubzaal is wel gewoon te gebruiken.

 

loods vanuit de lucht 350Zoals een aantal van jullie al zal hebben gemerkt is er afgelopen week wat verschoven bij de gladde vieren. Er is namelijk - conform het botenplan - een nieuwe vier binnengekomen. Dit zorgt ervoor dat een aantal boten doorgeschoven kan en moet worden. Zo is de Hommel vanuit de permissievloot doorgeschoven naar de afschrijfvloot en is - aangezien de loodsruimte beperkt is - de oudste vier (de Beyaert) afgestoten. De Beyaert is voor een symbolisch bedrag verkocht aan een nieuw op te richten

Lees meer...

doopWoensdagavond 21 juni 2017 om 20.00 uur dopen we drie nieuwe boten: een skiff, een 2x en een 2-. Het bestuur nodigt alle leden van harte uit om bij deze feestelijke gelegenheid aanwezig te zijn. Om alle aandacht te geven aan deze aanwinsten voor de vereniging, vragen we iedereen om rondom de doopplechtigheden, tussen 19.45 uur en 20.30 uur, het vlot vrij te houden van andere boten.