loods vanuit de lucht 350Zoals een aantal van jullie al zal hebben gemerkt is er afgelopen week wat verschoven bij de gladde vieren. Er is namelijk - conform het botenplan - een nieuwe vier binnengekomen. Dit zorgt ervoor dat een aantal boten doorgeschoven kan en moet worden. Zo is de Hommel vanuit de permissievloot doorgeschoven naar de afschrijfvloot en is - aangezien de loodsruimte beperkt is - de oudste vier (de Beyaert) afgestoten. De Beyaert is voor een symbolisch bedrag verkocht aan een nieuw op te richten vereniging in het midden van het land.


Met het doorschuiven van de Hommel naar de afschrijfvloot ontstaat de mogelijkheid om een wat langer bestaand kwalitatief tekort bij de vierzonders op te lossen. De Xinix heeft een wat lage torsiestijfheid, waardoor die als vierzonder minder goed bruikbaar is gebleken. Torsiestijfheid speelt echter minder een rol bij dubbelvieren, waardoor ervoor is gekozen de Hommel als vierzonder in te zetten en de Xinix om te riggeren naar dubbelvierzonder. Mocht je uit gewoonte de Xinix afschrijven, realiseer je dan dat je vanaf heden dan gaat scullen.

 

Ook is afgelopen week de lengte van de verankeringsstrips van de ergometers iets ingekort aan de kant waar de stereo staat. De ergometers werden namelijk te ver richting de vluchtdeuren geplaatst, waardoor zij de vluchtroute blokkeerden. Tegenover de huidige rij ergometers zullen nieuwe verankeringsstrips worden geplaatst die ruimte zullen bieden aan twee of drie ergometers, waardoor alle ergometers goed gebruikt kunnen worden. De materiaalcommissie bekijkt nog waar deze strips het best kunnen worden geplaatst om de ruimte zo flexibel mogelijk inzetbaar te houden.

 

Instagram