loods vanuit de lucht 350Spaarneleden die in het najaar hebben meegedacht met het Plan van Eisen voor de 1e etage van de Loods (Bovenloods), maar ook andere Spaarneleden die willen meedenken met het nieuwe ontwerp voor de Bovenloods zijn dinsdagavond 10 juli 20.00 uur van harte welkom bij de projectgroep. Inzicht zal gegeven worden in het plan van eisen, de voortgang en uitgangspunten die de projectgroep hanteert, in ontwerptekeningen (twee varianten), in de ruimte- en afwerkstaat (kwaliteitseisen) en de contacten met de Gemeente Heemstede, het SBF en de buren. In het najaar zal een extra ALV worden gepland gericht op het project Bovenloods.

Instagram