headerfotoloods.jpg
20210924_193329Laser400
20140530_200219.jpg
124545-IMG_1028 - kopie.jpg
154236-4O5A6535-Pano-MvO-1920.jpeg
MerijnSoeters-lr-online-2417-pano.jpeg
previous arrow
next arrow

Nieuwjaarsboodschap 2022

Een van de mooie dingen van het afgelopen jaar was de geslaagde redactiewisseling bij de Loods. De oude redactie met Annemieke Wind, Peter van der Sterren en, in een verder verleden, Guus van Ditzhuijzen heeft haar taak, na ruim 11 jaar als verenigingskroniekeurs te zijn opgetreden, met ere beëindigd en op hen overgedragen, waarvoor hen hulde toekomt.

Om jezelf in een periode van relatieve stilstand in het verenigingsleven, zoals nu het geval is, voor te bereiden op een Nieuwjaarsbericht prikkel je het denken het best door te focussen op een absoluut hoogtepunt in de beleving van het vorig jaar. Dat was voor de meesten van ons de viering van ons 27e Lustrum. In een woord: een Topfeest!

Terugdenken aan die feestdagen begin september van dit jaar, vooral aan de schitterende en drukbezochte vlootschouw op zaterdagmiddag gevolgd door de schier eindeloze gezellige zaterdagavond met het Foodtruck festival, doet je beseffen hoe dichtbij de momenten van groot plezier bij onze vereniging waren en dus ook weer kunnen zijn. En dus ook hoe kostbaar het verenigingsleven bij Het Spaarne voor ons allemaal is.

De redactie van de Loods sloot het laatste bericht in 2021 af met de uitspraak: “Heel graag tot volgend jaar. Wat zal 2022 ons brengen?”. Nou, hoe de rest van 2022 ook verder verloopt, we kunnen nu al zeggen: de start kon beter. De plotseling afgekondigde volledige lockdown voor de Kerst- en Nieuwjaarperiode was een in internationaal opzicht volstrekt unieke stap. En dat als reactie op een ook, in vergelijking met andere landen, laat ingezette voorbereiding van de boostercampagne. Dat leek een dubbele bevestiging te zijn van de uitspraak van de 19e Duitse schrijver Heinrich Heine: “In Nederland gebeurt altijd alles later”.

Hoe dan ook blijft onze eerste en belangrijkste taak onszelf, elkaar, de vereniging, bij de uitoefening van onze sport zo goed mogelijk te beschermen tegen de extra risico’s van de epidemie op basis van de beleidsregels die door de regering zijn of worden afgekondigd.

In de afgelopen 2 jaar heeft ons bestuur, al naar gelang de grillen van het coronavirus in onze regio, telkens na elke persconferentie van het Kabinet, weer nieuwe beleidsregels voor onze beide sporten opgesteld, zo geheten veiligheidsprotocollen. In de praktijk ging dat meestal om de roeiers, de zeilers kwamen er in het algemeen gemakkelijker van af omdat zij in de boot meer ruimte hebben. Eind vorig jaar kwamen wij opgeteld tot 28 opeenvolgende protocollen over de eerste twee jaar. Wij hoopten, naïef, nog dat het daarbij zou blijven. Inmiddels weten wij beter.

De gemeente Heemstede heeft onze vereniging, en het bestuur, aan het eind van het jaar, samen met 7 andere verenigingen in de gemeente onderscheiden voor het hierbij getoonde improvisatievermogen.

De naleving van deze regels levert in het algemeen weinig problemen op. Uitzonderingen daargelaten begrijpen leden het belang van de maatregelen en de noodzaak van periodieke controle. Alleen de naleving van een onlangs van kracht geworden regel, de verplichting tot het dragen van een mondkapje op de Loods, gericht op het beperken van de overdracht van het virus tussen leden, heeft geleid tot een incident. Een collega uit ons bestuur die onlangs enkele leden aansprak op hun nalatigheid op dit punt werd daarop door hen uitermate onfatsoenlijk bejegend.

Ook in 2021 hebben wij bij de uitoefening van onze beide sporten weer de nodige beperkingen meegemaakt. Maar sportief hebben we ook hoogtepunten meegemaakt zoals de huldiging van Roos de Jong, bronzen medaille-winnares op de Olympische Spelen in Tokio, talentvolle voormalige junior-roeister van onze vereniging. Een prachtig voorbeeld voor onze nieuwe generatie junioren-roeiers waarvan vooral de meisjes in 2021 nationaal en internationaal al succesvol waren.

Daarnaast zagen we in het afgelopen jaar onze vereniging ook een nieuwe activiteit tot ontwikkeling komen, het CultUUR, om leden op een breder vlak bij de vereniging te betrekken. Een we beleefden voor het eerst sinds de oprichting van onze tweede locatie aan de Mooie Nel, daar ook de eerste gezamenlijke botendoop van enkele zeilboten en een nieuwe roeiboot.

De voorbereidingen voor de renovatie van de Bovenloods zijn in 2021 volop verdergegaan en verkeren nu, terwijl ik dit schrijf, in het laatste stadium. Op dit moment probeert het onderhandelingsteam onder leiding van onze onlangs afgetreden materiaalcommissaris Lian The tot een finale overeenkomst te komen met een van de geselecteerde aannemers. Dat moet leiden tot een resultaat dat het bestuur ter finale goedkeuring kan voorleggen aan een bijzondere algemene ledenvergadering rondom eind januari.   

Het overzicht van de ledencijfers – traditioneel komt dit bij onze vereniging rond deze periode beschikbaar met het oog op de (wederom afgelaste) Nieuwjaarstoespraak – laat dit jaar een beeld zien dat reden geeft voor optimisme. Ons ledental was eind december 2021, na verwerking van de jaarlijkse ronde van opzeggingen, gegroeid tot 976. Het aantal opzeggingen in de maand december (95) is, ondanks de beperkingen die ook het afgelopen jaar weer golden voor onze sporten, beperkt gebleven. Behalve dit teken van grote ledentrouw en voorzichtige ledengroei zien we in de cijfers dat het aantal vrouwen onder onze leden met 454 duidelijk hoger is geworden dan het aantal mannelijke leden (427). Dit als gevolg van het feit dat het aantal nieuw intredende vrouwen in de laatste jaren sterk gegroeid is.

Alle reden dus om het nieuwe jaar, ondanks de slechte start, met een gevoel van voorzichtig vertrouwen tegemoet te zien. Onze vereniging heeft ook in het afgelopen jaar weer grote veerkracht getoond, daarop kunnen wij allemaal trots zijn!

Ik wens jullie allemaal, samen met jullie familieleden een gezond, en minder door Corona gedomineerd 2022 toe!

Dick van der Laan, voorzitter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Instagram