headerfotoloods.jpg
20210924_193329Laser400
20140530_200219.jpg
124545-IMG_1028 - kopie.jpg
154236-4O5A6535-Pano-MvO-1920.jpeg
MerijnSoeters-lr-online-2417-pano.jpeg
previous arrow
next arrow

Bovenloods: uitnodiging open avonden

Geschreven door Steven Olthof

De projectgroep Bovenloods heeft naar aanleiding van de oproep aan leden om een reactie te geven op het concept Definitief Ontwerp (DO) voor de verbouwing van de Bovenloods van 25 leden mails ontvangen.

 

Vragen, complimenten en zorgen

Uit die mails sprak grote betrokkenheid, die zeer op prijs is gesteld door de projectgroep en ook de ontwerpers. We ontvingen veel complimenten voor het voorliggende concept en er zijn ook vragen gesteld.

Door sommigen zijn ook zorgen gedeeld, die de projectgroep allemaal onderzocht heeft. Alle vragen en opmerkingen zijn verzameld en door de projectgroep van een reactie voorzien. Leden die vragen gesteld hebben ontvangen de antwoorden op hun vragen rechtstreeks, maar er zal ook een overzicht op de website worden geplaatst.

 

Uitnodiging

Door de coronabeperkingen heeft deze reactieronde schriftelijk plaatsgevonden. Zoals ook enkele leden hebben opgemerkt in hun reactie, is voor bepaalde aspecten een bijeenkomst echter een beter platform. Er is gekeken naar een digitale bijeenkomst, zoals een webinar. Maar met het aanstaande, zij het nog op beperkte schaal, heropenen van de sociëteit na 1 juli 2020 is een fysieke bijeenkomst ook mogelijk.

Hierbij nodigt de projectgroep graag degenen die daar belangstelling voor hebben uit om zich aan te melden voor een van twee mogelijke avonden om nadere vragen te stellen. Mogelijk komen hier nog weer meer ideeën uit die meegenomen kunnen worden in het definitieve DO zoals dat later in het jaar aan de leden in een BALV zal worden aangeboden ter vaststelling.

Voor deze bijeenkomsten zijn twee data geprikt:

  • donderdag 2 juli om 20.00, 21.00 en 22.00 uur
  • donderdag 16 juli ook om 20.00, 21.00 en 22.00 uur

 

Beperkingen en aanmelden

Om binnen het maximaal toegestane aantal aanwezigen van 30 personen te blijven en ook rekening houdend met de noodzakelijk te houden afstand van 1,5 meter, zijn maximaal 20 aanmeldingen per avond mogelijk. Op de avonden is een aantal leden van de projectgroep aanwezig, een lid van het bestuur en ook de architect Theo Rooijakkers.

Aanmelden kan via het mailadres (of via het inschrijfformulier op de website). Indien het aantal aanmelding groot blijkt te zijn, organiseren we twee rondes van ieder maximaal een uur met een mogelijk eerdere aanvangstijd. En uiteraard voldoende tijd tussen de twee sessies in.  

 

Wie niet kan of wil komen

Indien leden wel graag (nadere) vragen willen stellen, maar verhinderd zijn op een van deze avonden of om een andere reden hier geen gebruik van kunnen of willen maken, zijn zij van harte welkom om dit aan de projectgroep kenbaar te maken via het genoemde mailadres (of formulier). Dan wordt contact opgenomen voor het maken van een belafspraak of een onlinevergadering met een of meerdere leden van de projectgroep.

 

Steven Olthof, voorzitter projectgroep Bovenloods

Instagram