headerfotoloods.jpg
20140530_200219.jpg
124545-IMG_1028 - kopie.jpg
154236-4O5A6535-Pano-MvO-1920.jpeg
MerijnSoeters-lr-online-2417-pano.jpeg
previous arrow
next arrow

Contributie

Lidmaatschappen beginnen doorgaans met een kennismakingsmaand. Daarvoor wordt een bijdrage in rekening gebracht. Word je hierna lid, dan ben je vanaf dat moment naast het entreegeld contributie verschuldigd. De contributie wordt berekend over het resterende gedeelte van het lopende kalenderjaar, met uitzondering van de KNRB bijdrage. Die wordt in zijn geheel in rekening gebracht, ongeacht het moment waarop het lidmaatschap aanvangt.
Het verenigingsjaar is gelijk aan het kalenderjaar.
De contributie, het entreegeld en de aan de KNRB verschuldigde bedragen worden automatisch geïncasseerd. De genoemde bedragen worden jaarlijks aangepast overeenkomstig de stijging/daling van het prijsindexcijfer. Hieronder zie je de bedragen. Verder naar onder hebben we een aantal rekenvoorbeelden voor je. De korting voor leden die langer dan 25 jaar lid zijn, is m.i.v. 2018 vervallen.

Contributie 2021
 
 
Bijdrage kennismakingsmaand  € 25,00
Proeflidmaatschap (alleen aangepast roeien en sailability)
 €
60,00
Entreegeld
 €
75,00
Basiscontributie
 €
296,00
80% van de basiscontributie voor:
- aspirantleden tot 16 jaar en leden tot 18 jaar
- leden, die in aanmerking komen voor wettelijke kinderbijslag respectievelijk uitkering op grond van de Wet op de Studiefinanciering (bewijsstuk overleggen!)
 €
237,00
Verplichte bijdrage K.N.R.B. voor leden tot 18 jaar
 €
22,50
Verplichte bijdrage K.N.R.B. voor leden van 18 jaar en ouder
 €
39,50
Verplichte bijdrage Jacob Maris Fonds voor alle leden  € 1,00
Donatie, minimaal
 €
30,00
Huur kledingkastje
 €
18,00
Verplichte bijdrage indoortraining jeugd *
 €
71,00
Eigen bijdrage krachttraining jeugd *  € 86,00
Eigen bijdrage indoortraining club/veteranen ('boot-fit')
 €
110,00
Eigen bijdrage indroortraining wedstrijdjeugd  € 112,00
Pilates  € 115,00

 

Rekenvoorbeelden

Hieronder staat een aantal rekenvoorbeelden. Bovenaan staan rekenvoorbeelden voor lidmaatschappen die per 1 mei ingaan. Onderaan staan rekenvoorbeelden van de volgende, hele jaren. In de voorbeelden is geen rekening gehouden met de huur van kluisjes in de kleedkamer en met de facultatieve indoortraining voor volwassenen.

eerste jaar, lid per 1 mei
    jeugdlid   volwassene
entreegeld   75,00   75,00
contributie   158,00   197,00
knrb   22,50   39,50
totaal   255,50   311,50
             
volgende jaren (prijspeil 2021; wordt in twee termijnen geïncasseerd: eerste eind januari, tweede eind maart)
entreegeld     nvt     nvt
contributie   237,00   296,00
knrb   22,50   39,50
indoor *   71,00   -
totaal   330,50   335,50

 

* Deelname aan de indoortraining is voor jeugdleden verplicht. De bijdrage is dat daarom ook. Jeugdleden die de krachttraining volgen, hoeven niet ook de gewone indoortraining te betalen.

 

Instagram