headerfotoloods.jpg
20210924_193329Laser400
20140530_200219.jpg
124545-IMG_1028 - kopie.jpg
154236-4O5A6535-Pano-MvO-1920.jpeg
MerijnSoeters-lr-online-2417-pano.jpeg
previous arrow
next arrow

Coronaprotocol roeiers Het Spaarne

Geachte leden, 

Voor u ligt het aangepaste coronaprotocol van KR&ZV “Het Spaarne” waarvan de laatste wijziging op 25 september 2021 is vastgesteld door het bestuur van de vereniging. Het coronaprotocol gaat voor op het Reglement van Orde van de vereniging voor alle onderwerpen die in dit protocol worden geregeld. 
De laatste wijzigingen in dit protocol zijn voor een groot deel afkomstig uit het ‘Protocol verantwoord sporten’ zoals gepubliceerd door de NOCNSF


Wijzigingen

 • 28 november 2021

  • Alle verenigingsfaciliteiten sluiten om 17 uur. De bar is niet open op zaterdagmiddag. Mondkapjes zijn verplicht op de gehele bovenverdieping tenzij men zit. In de clubzaal dient iedereen geplaceerd te zijn en 1,5 m afstand te houden. De ruimte rond de bar mag niet gebruikt worden als wachtruimte. De indoortrainingen zijn vervangen door online trainingen via Zoom

 • 25 september 2021
  • De 1,5 m afstandsregel vervalt. Alleen tijdens horeca-activiteiten zoals het woensdagavondeten dienen de aanwezige bezoekers binnen in de clubzaal een Coronatoegangsbewijs te kunnen tonen.
 •  5 juni 2021

  • Roeiers vanaf 27 jaar mogen ook weer, zonder beperkingen, in alle meerpersoons boten roeien
  • De ergometers staan weer in het krachthonk waar op 1,5 m afstand getraind kan worden.
  • De kleedkamers, douches en clubzaal zijn weer in gebruik genomen
 • 18 mei 2021
  • Binnen ergometeren en krachttrainen is weer mogelijk.
  • Het terras en de bar (deels) worden weer geopend.
 • 15 maart 2021
  • Roeien in C-dubbelvier met stuur (C4x+), C-dubbeltwee met stuur (C2x+) en dubbel wherry (W2x+) is nu ook mogelijk voor leden vanaf 27 jaar. De boten moeten dan bezet zijn door een stuur of instructeur op de stuurplaats en de helft van het reguliere aantal roeiers waarbij de even plaatsen leeg moeten blijven. Zo dienen de lege roeiplaatsen als een buffer tussen de roeiers en stuur/instructeur. Zie ook de tabel hieronder.

  Boottype

  Boeg (1)

  2

  3

   (4)

  Stuur

  C4x+

  Roeier

  Leeg laten

  Roeier

  Leeg laten

  Stuur

  C2x+

  Roeier

  Leeg laten

  NVT

  NVT

  Stuur

  W2x+

  Roeier

  Leeg laten

  NVT

  NVT

  Stuur

 • 26 februari 2021
  • Roeiers tot en met zesentwintig (26) jaar mogen roeien in alle boottypen
  • Roeiers vanaf zevenentwintig (27) jaar mogen alleen roeien in éénpersoonsboten
  • (en speciaal hiervoor aangepaste tweepersoonsboten waarbij de afstand tussen de roeiplekken 1,5 meter is).
 • 14 oktober 2020
  • Roeiwedstrijden en evenementen zijn niet toegestaan
  • Loodsen kunnen open onder voorwaarden.
  • Roeiers tot en met zeventien (17) jaar mogen roeien in alle boottypen.
  • Roeiers vanaf achttien (18) jaar mogen alleen roeien in éénpersoonsboten, tenzij de roeiers (inclusief stuur) uit één (1) huishouden komen met een maximum van vier (4) personen.
  • Bar en keuken zijn gesloten, de clubzaal is alleen toegankelijk om te ergometeren.
  • Kleedkamers zijn gesloten.
  • Toiletten en veiligheidsvoorzieningen zijn toegankelijk
  • Ergometeren in de clubzaal kan nog steeds maar wel in onderling gescheiden groepen van elk maximaal 4 personen
 • 1 oktober 2020
  • De clubzaal is alleen nog toegangelijk als ergometerruimte.
   Het krachthonk is alleen nog toegangelijk als vergaderruimte voor bestuur & commissies van de vereniging.
  • In de kleedkamers wordt er niet omgekleed en ook niet gedoucht
  • Er geldt een limiet van 7 gelijktijdige afschrijvingen per kwartier.
  • Het terras is gesloten
 • 1 juli 2020
  • Alle leden mogen weer in meerpersoons boten roeien.
 • 1 juli 2020
  • De vereniging, inclusief sociëteit, kleedkamers en krachthonk, gaan weer open voor maximaal 100 personen met inachtneming van de 1,5 m regel.
 • 1 juni 2020
  • Jeugdleden (tot en met 18 jaar) mogen nu ook in meerpersoonsboten roeien
 • 1 juni 2020
  • Openstelling terras (met beperkingen)
 • 26 mei 2020
  • Roeien is nu ook mogelijk voor ‘leden behorende tot één huishouden’. Daarnaast willen we starten op elk kwartier in plaats van elk half uur mogelijk maken en wordt per 1 juni het terras opengesteld. Zie voor de definitie van de term ‘één huishouden’ de paragraaf ‘Voor wie’
 • 18 mei 2020
  • De paragraaf over schoonmaken is vereenvoudigd en praktischer gemaakt. We hebben hiervoor informatie ingewonnen bij deskundigen.
 • 8 mei 2020
  • Naar aanleiding van de aankondiging van de rijksoverheid om buitensporten, ook voor volwassenen, weer mogelijk te maken vanaf 11 mei is dit protocol aangepast zodat het van toepassing is op de nieuwe situatie.
 • 24 april 2020
  • Eerste publicatie. Gericht op het faciliteren van het roeien door jeugdleden.


Inleiding
Naar aanleiding van de informatie van de rijksoverheid en de veiligheidsregio Kennemerland wordt dit protocol regelmatig door het bestuur vernieuwd om te laatste situatie te weerspiegelen.

Voor wie? 

 • Alle leden en iedereen die de vereniging bezoekt.

Dit protocol is van toepassing op alle roeiers, instructeurs en coaches die gedurende deze fase weer op de vereniging mogen komen. Ook ouders van jeugdleden worden uitdrukkelijk opgeroepen zich dit protocol eigen te maken en hun kind/kinderen maximaal te ondersteunen in het opvolgen van de regels en afspraken.

Alleen als iedereen die de vereniging bezoekt zich aan dit protocol houdt, beperken we het risico van verspreiding.


De basisregels

Als eerste zijn dit de algemene of basisregels, die iedereen moet opvolgen: 

 • Blijf thuis als je verkoudheidsklachten hebt.
 • Blijf ook thuis als iemand bij jou in huis verkoudheidsklachten heeft en ook koorts, ook al voel jij je goed.
 • Geadviseerd wordt minimaal 1,5 meter afstand aan te houden. Dit geldt zowel tijdens het reizen naar en van de vereniging en uiteraard ook op de vereniging. 
 • Pas goed op jezelf en op anderen. Geef elkaar de ruimte en help elkaar om afstand te houden maar ook bij andere zaken zoals het schoonmaken en tillen van boten. 
 • Was zo vaak als mogelijk je handen grondig met zeep of met desinfecterend middel. Droog je handen met wegwerp papieren handdoekjes.
 • Schud geen handen. 
 • Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog. Gebruik papieren zakdoekjes om je neus te snuiten en gooi deze daarna weg. 

We zijn een vereniging dus het is ‘voor en door leden’. Spreek elkaar zo nodig aan op de juiste naleving van de regels en afspraken. 

Mochten zich problemen voordoen of heb je vragen, meld dit op het mailadres:

Raadpleeg voor verdere informatie en aanwijzingen voor het beperken van de verspreiding van het coronavirus deze websites: 


Terrein en gebouw

Alle ruimtes in het gebouw zijn normaal in gebruik maar zijn vanaf 17.00 uur gesloten. Op de gehele bovenverdieping is het dragen van een mondkapje verplicht tenzij men zit. De bar is open, evenals het terras. Wel dient men te gaan zitten en 1,5 m afstand te houden. Wachten op een zitplaats in de clubzaal (zoals rond de bar) is niet toegestaan. Bezoekers van de clubzaal, kleedkamers en ergoruimte dienen een geldig Coronatestbewijs / QR-code te kunnen tonen. Hierop wordt gecontroleerd, door daartoe door het Bestuur aangewezen leden. 

Boten en afschrijven
Alle leden mogen weer in alle boten die ze kunnen afschrijven roeien. Na 17:00 uur kan er niet meer geroeid worden.

Ergometers
Ergometeren kan weer zonder restricties. Na 17.00 uur kan er niet meer getraind worden.

Tillen
Het tillen van boten wordt op zo een manier gedaan dat 1,5 m afstand zo veel als mogelijk gewaarborgd is.

Drukte en eigen verantwoordelijkheid
Ondanks de beperkingen kan het nog steeds ergens druk worden. Wees je ervan bewust dat iedereen zelf verantwoordelijk is voor het houden van de 1,5 m adviesafstand. Kies waar mogelijk een rustig moment om te roeien en vermijd de kleedkamers als het kan. Kan je toch alleen maar op een piekmoment, wees je er dan van bewust dat je soms wat langer moet wachten.

Hygiëne en schoonmaken
Hygiëne is in deze tijd uiterst belangrijk. Voorwaarde om te kunnen roeien, is dat er voldoende middelen zijn zodat frequent goed handenwassen mogelijk is en ook het materieel voor zover dat vereist is schoongemaakt kan worden. 

Doordat de beschikbaarheid en daardoor de aanwezigheid van dergelijke middelen helaas niet gegarandeerd kan worden, is de eerste check alvorens geroeid kan worden of de middelen aanwezig zijn. Pas dan kan geroeid worden. Hoewel vanuit de vereniging c.q. het bestuur er alles aan gedaan zal worden om ervoor te zorgen dat benodigde middelen aanwezig zijn, in de botenloods dan wel op het vlot, kan het verstandig zijn om indien je thuis geschikte schoonmaakspullen hebt, die mee te nemen en te gebruiken. Dan weet je zeker dat je niet misgrijpt. 

Voor wat betreft het schoonmaken zijn dit de uitgangspunten:

 • De schoonmaakmiddelen, handgel, desinfecteermiddel en papieren doekjes zijn te vinden op rode tafels bij de ingangen van loods 1 en loods 5.
 • Voordat de boot en de riemen gepakt worden: handen schoonmaken met desinfecterende handgel uit de pompjes.
 • Blijf tijdens het roeien (lastig, maar belangrijk) van je gezicht af en eet en drink niet in de boot - drinken uit een bidon kan, als je het niet open hoeft te maken met je handen
 • Na het roeien stap je uit en haal je de riemen uit de dollen. Maak vervolgens alleen de hendels schoon met desinfecteermiddel uit de sprays en neem ze af met papier van de rol. Hang de riemen dan terug.
 • Leg de boot terug zonder af te drogen, de handdoeken zijn vanuit het oogpunt van de hygiëne tot nader order verwijderd.
 • Voordat je weggaat, maak je weer je handen schoon met desinfecterende handgel.


Tot slot
Het is een bijzondere tijd die leidt tot bijzondere maatregelen. Dit protocol dat dient om het roeien weer mogelijk te maken, maar met benodigde voorzorgsmaatregelen, gaat in per 25 september 2021. De werking van het protocol wordt door het bestuur gemonitord. Mede op basis van ervaringen van de aangewezen groep roeiers en adviezen van de rijksoverheid wordt bepaald of meer ruimte kan worden geboden om te roeien en onder welke voorwaarden en afspraken dan zal zijn. Hoewel het bestuur dit wel zou willen, is het vooralsnog niet mogelijk om niet-leden en niet-roeiers te faciliteren.

Instagram