Coronaprotocol voor roeiers K.R. & Z.V. “Het Spaarne”

 

Geachte leden, 

Voor u ligt het aangepaste coronaprotocol van KR&ZV “Het Spaarne” waarvan de laatste wijziging op 26 juni 2020 is vastgesteld door het bestuur van de vereniging. Het coronaprotocol gaat voor op het Reglement van Orde van de vereniging voor alle onderwerpen die in dit protocol worden geregeld. 

 

Wijzigingen

 • 1 juli 2020 Alle leden mogen weer in meerpersoons boten roeien.
 • 1 juli 2020 De vereniging, inclusief sociëteit, kleedkamers en krachthonk, gaan weer open voor maximaal 100 personen met inachtneming van de 1,5m regel en een maximale kleedkamercapaciteit van 15 personen.
 • 1 juni 2020: Jeugdleden (tot en met 18 jaar) mogen nu ook in meerpersoonsboten roeien
 • 1 juni 2020: Openstelling terras (met beperkingen)
 • 26 mei 2020: Roeien is nu ook mogelijk voor ‘leden behorende tot één huishouden’. Daarnaast willen we starten op elk kwartier in plaats van elk half uur mogelijk maken en wordt per 1 juni het terras opengesteld.
 • 18 mei 2020: De paragraaf over schoonmaken is vereenvoudigd en praktischer gemaakt. We hebben hiervoor informatie ingewonnen bij deskundigen.
 • 8 mei 2020: Naar aanleiding van de aankondiging van de rijksoverheid om buitensporten, ook voor volwassenen, weer mogelijk te maken vanaf 11 Mei is dit protocol aangepast zodat het van toepassing is op de nieuwe situatie.
 • 24 april 2020: Eerste publicatie. Gericht op het faciliteren van het roeien door jeugdleden.

Inleiding 

De beide locaties van de vereniging waren in navolging van landelijke maatregelen om de verspreiding van het coronavirus te beperken, geheel gesloten. Evenementen waren afgelast tot 1 september 2020. Na een aantal stappen waarbij steeds meer leden konden roeien kunnen per 1 juli alle leden weer in de voor hen gebruikelijke boottypes roeien.

 

Voor wie? 

 • Alle leden en iedereen die de vereniging bezoekt.

Dit protocol is van toepassing op alle roeiers, instructeurs en coaches die gedurende deze tweede fase weer op de vereniging mogen komen. Ook ouders van jeugdleden worden uitdrukkelijk opgeroepen zich dit protocol eigen te maken en hun kind/kinderen maximaal te ondersteunen in het opvolgen van de regels en afspraken.

Alleen als iedereen die de vereniging bezoekt zich aan dit protocol houdt, beperken we het risico van verspreiding.

 

De basisregels

Als eerste zijn dit de algemene of basisregels, die iedereen moet opvolgen: 

 • Blijf thuis als je verkoudheidsklachten hebt.
 • Blijf ook thuis als iemand bij jou in huis verkoudheidsklachten heeft en ook koorts, ook al voel jij je goed.
 • Houd minimaal 1,5 meter afstand. Dit geldt zowel tijdens het reizen naar en van de vereniging en uiteraard ook op de vereniging. Voor jeugdleden (tot en met 18 jaar) geldt dit onderling
 • Pas goed op jezelf en op anderen. Geef elkaar de ruimte en help elkaar om afstand te houden maar ook bij andere zaken zoals het schoonmaken en tillen van boten. 
 • Was zo vaak als mogelijk je handen grondig met zeep of met desinfecterend middel. Droog je handen met wegwerp papieren handdoekjes.
 • Schud geen handen. 
 • Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog. Gebruik papieren zakdoekjes om je neus te snuiten en gooi deze daarna weg. 

We zijn een vereniging dus het is ‘voor en door leden’. Spreek elkaar zo nodig aan op de juiste naleving van de regels en afspraken. 

Mochten zich problemen voordoen of heb je vragen, meld dit op het mailadres:

Raadpleeg voor verdere informatie en aanwijzingen voor het beperken van de verspreiding van het coronavirus deze websites: 

 

Terrein en gebouw 

Alle ruimtes van het gebouw, inclusief de sociëteit, kleedkamers en krachthonk, zijn per 1 juli weer toegankelijk. Er mogen maximaal 100 mensen binnen zijn.

We ontraden het gebruik van de kleedkamers en adviseren thuis om te kleden. Mocht je wel van de kleedkamer gebruik willen maken dan geldt een maximale capaciteit van 15 personen per kleedkamer.

 

Boten en afschrijven

Alle boten zijn weer als vanouds af te schrijven. Er geldt geen standaard afschrijflengte meer.

 

Tillen 

Het tillen van boten wordt op zo een manier gedaan dat 1.5m afstand gewaarborgd is. 

 

Drukte en eigen verantwoordelijkheid

Nu iedereen weer kan roeien kan het op de bekende piekmomenten weer druk worden op het vlot en in de kleedkamers. Wees je ervan bewust dat iedereen zelf verantwoordelijk is voor het houden van de 1.5m afstand. Kies waar mogelijk een rustig moment om te roeien en vermijd de kleedkamers als het kan. Kan je toch alleen maar op een piekmoment, wees je er dan van bewust dat je soms wat langer moet wachten.

 

Hygiëne en schoonmaken

Hygiëne is in deze tijd uiterst belangrijk. Voorwaarde om te kunnen roeien, is dat er voldoende middelen zijn zodat frequent goed handenwassen mogelijk is en ook het materieel voor zover dat vereist is schoongemaakt kan worden. 

Doordat de beschikbaarheid en daardoor de aanwezigheid van dergelijke middelen helaas niet gegarandeerd kan worden, is de eerste check alvorens geroeid kan worden of de middelen aanwezig zijn. Pas dan kan geroeid worden. Hoewel vanuit de vereniging c.q. het bestuur er alles aan gedaan zal worden om ervoor te zorgen dat benodigde middelen aanwezig zijn, in de botenloods dan wel op het vlot, kan het verstandig zijn om indien je thuis geschikte schoonmaakspullen hebt, die mee te nemen en te gebruiken. Dan weet je zeker dat je niet misgrijpt. 

Voor wat betreft het schoonmaken zijn dit de uitgangspunten:

 • De schoonmaakmiddelen, handgel, defecteermiddel en papieren doekjes zijn te vinden op rode tafels bij de ingangen van loods 1- en loods 5.
 • Voordat de boot en de riemen gepakt worden: handen schoonmaken met desinfecterende handgel uit de pompjes.
 • Blijf tijdens het roeien (lastig, maar belangrijk) van je gezicht af en eet en drink niet in de boot - drinken uit een bidon kan, als je het niet open hoeft te maken met je handen
 • Na het roeien stap je uit en haal je de riemen uit de dollen. Maak vervolgens alleen de hendels schoon met desinfecteermiddel uit de sprays en neem ze af met papier van de rol. Hang de riemen dan terug.
 • Leg de boot terug zonder af te drogen, de handdoeken zijn vanuit het oogpunt van de hygiëne tot nader order verwijderd.
 • Voordat je weggaat, maak je weer je handen schoon met desinfecterende handgel.

Openstelling clubzaal, bar en terras

Vanaf 1 juli is de bar weer geopend op de normale uren:

 • op zaterdag van 10 tot 13 en van 16 tot 19 uur
 • op zondag van 10 tot 13 uur
 • op woensdag van 19 tot 22 uur (alleen in de zomer).

Inrichting

De clubzaal wordt ingericht met in achtneming van het coronaprotocol.

Er worden zitplaatsen met 1,5 m onderlinge afstand en voldoende loopruimte gecreëerd. De niet gebruikte stoelen gaan aan de ketting.

Er kan niet aan de bar gezeten worden; de barkrukken worden verwijderd. Daardoor kunnen klanten zich langs de gehele bar verspreiden om bestellingen te plegen.

De bar wordt visueel in secties van 1,5m ingedeeld zodat klanten goed gescheiden worden.

Het terras is al ingericht met het oog op 1,5m afstand.

Er wordt geen eenrichtingsverkeer meer ingesteld omdat er voldoende loopruimte is om 1,5m afstand te bewaren.

De richtlijnen voor de sociëteit worden zichtbaar bij binnenkomst opgehangen. Ook wordt bij de ingang desinfecterende handgel opgesteld.

 

Bediening

De bardienst bestaat uit twee leden met voldoende ervaring en als er ook maaltijden worden geleverd wordt dat aantal verhoogd naar drie leden achter de bar en twee personen in de keuken.

Voorafgaand aan de dienst wordt de bardienst wordt door een lid van de Sociëteitscommissie (Socom) geïnstrueerd om de hygiëneregels goed in acht te nemen.

Uiterst belangrijk is dat zij elkaar en klanten op het volgen van de regels aan te spreken.

De bardienst zal de bar en veel aangeraakte vlakken zoals de deurkrukken met regelmaat schoonmaken met desinfectiemiddel. Ook dient zij regelmatig de handen goed te wassen.

Belangrijk: leden voor wie geen zitplek (meer) beschikbaar is mogen niet worden geholpen.

Op momenten van verwachte drukte zal een Socomlid of een bestuurslid aanwezig zijn om toezicht te houden op het maximum aantal personen.

Uitgebreide instructies voor de bardienst zijn achter de bar aanwezig.

 

Producten

Alle producten (koffie, thee, koek, taart, bier, maaltijden etc.) kunnen gewoon verkocht worden. Waar het aanraken van eetwaren onvermijdelijk is dient met handschoenen te worden gewerkt.

 

Betaling

Omwille van de hygiëne kan alleen met PIN betaald worden. Helaas is dit niet mogelijk voor de koffieautomaat, die accepteert alleen muntgeld.

 

Tot slot 

Het is een bijzondere tijd die leidt tot bijzondere maatregelen. Dit protocol dat dient om het roeien weer mogelijk te maken, maar met benodigde voorzorgsmaatregelen, gaat in per 1 juli 2020. De werking van het protocol wordt door het Bestuur gemonitord. Mede op basis van ervaringen van de aangewezen groep roeiers en adviezen van de rijksoverheid wordt bepaald of meer ruimte kan worden geboden om te roeien en onder welke voorwaarden en afspraken dan zal zijn. Denk hierbij aan het roeien in meer-persoonsboten. Hoewel het Bestuur dit wel zou willen, is het vooralsnog niet mogelijk om niet-leden en niet-roeiers te faciliteren. 

We hopen dat met dit coronaprotocol weer een voorzichtige stap voorwaarts gezet kan worden en dat we in de komende weken en maanden de vereniging steeds verder zullen kunnen openstellen.

 

Instagram