headerfotoloods.jpg
20210924_193329Laser400
20140530_200219.jpg
124545-IMG_1028 - kopie.jpg
154236-4O5A6535-Pano-MvO-1920.jpeg
MerijnSoeters-lr-online-2417-pano.jpeg
previous arrow
next arrow

Coronaprotocol zeilers Het Spaarne

Hangende vaststelling door het bestuur van Het Spaarne en instemming van de gemeente Haarlem

Geachte leden,

Dit is het Coronaprotocol voor zeilers van KR&ZV Het Spaarne dat voor het eerst op 27 mei 2020 is vastgesteld door het Bestuur van de vereniging. Het Coronaprotocol gaat voor op het Reglement van Orde van de vereniging voor alle onderwerpen die in dit protocol worden geregeld.

Wijzigingen

 • 15 april 2021: Zeilen met twee personen aan boord is (weer) mogelijk (nadat dit onder de gedurende de winter vigerende regelingen niet mogelijk zou zijn geweest).
 • 25 augustus 2020: Vierde publicatie. Ook het Spaarne Sailability zeilen kan weer worden gestart.
 • 30 juni 2020: Tijdens het zeilen hoeven we aan boord de 1,5 meterregel niet meer te hanteren. Op de wal blijft de 1,5 meterregel wel gelden!
 • 17 juni 2020: Tevens is de tijdelijke afschrijfprocedure via de zeilcommissie vervallen en teruggebracht naar de gebruikelijke afschrijving via het afschrijfsysteem van de vereniging.
 • 27 mei 2020: Eerste publicatie. Gericht op het faciliteren van het instructiezeilen, het recreatief zeilen onder begeleiding en het zeilen met één huisgenoot.


Inleiding
De beide locaties van de vereniging zijn in navolging van landelijke maatregelen om de verspreiding van het coronavirus te beperken, geheel gesloten geweest. Evenementen zijn afgelast tot 1 september 2020. Per 11 mei 2020 mogen alle leden, weer buiten sporten. Dit is echter met voorzorgsmaatregelen en beperkingen.

Het Bestuur wil ter uitwerking van deze nieuwe landelijke richtlijn het mogelijk maken dat leden per 27 mei 2020 met inachtneming van de in dit protocol genoemde maatregelen weer kunnen komen zeilen. De locatie Mooie Nel wordt voor dat specifieke gebruik gedeeltelijk opengesteld. De voorwaarden waaronder het Bestuur het mogelijk acht dat deze groep weer kan zeilen en de afspraken die daarvoor gelden, zijn neergelegd in dit coronaprotocol voor zeilers. Het protocol is opgesteld op basis van toepasselijke bepalingen van de Rijksoverheid en op basis van de adviezen en documenten van het watersportverbond. Het protocol voor zeilers is afgestemd met de gemeente Haarlem. Zeilcommissaris Jan Schiereck () is corona contactpersoon voor het zeilen.


Voor wie?

 • Leden in opleiding voor het zeilen wordt ruimte geboden om weer te kunnen zeilen onder begeleiding van een zeilinstructeur op vooraf bepaalde tijdstippen.
 • Leden die recreatief zeilen onder begeleiding wordt hiervoor ruimte geboden op vooraf bepaalde tijdstippen.
 • Leden die in het bezit zijn van de vereiste zeilproeven kunnen zelfstandig zeilen met één huisgenoot die behoort tot het gezamenlijk huishouden, e.e.a. zoals gedefinieerd in de Noodverordening van de Veiligheidsregio Kennemerland (zie link verderop).

Dit protocol is van toepassing op zeilers, instructeurs en begeleiders die gedurende deze fase weer op de locatie Mooie Nel mogen komen. Anderen, lid of niet, zijn in deze periode nog niet welkom op deze locatie.

N.B.: Zolang de 1,5 meterrichtlijn van kracht is, zal het Sailability zeilen nog niet mogelijk zijn omdat deze regel daarbij zowel op de steigers als op de vlotten als in de boten, onmogelijk te hanteren is.

Alleen als degenen, voor wie de locatie Mooie Nel nu gedeeltelijk weer toegankelijk wordt gemaakt, zich aan dit protocol houden, beperken we het risico van verspreiding. Alleen dan is er ook een kans dat de openstelling van de locatie Mooie Nel op termijn ruimer kan worden.


De basisregels

Dit zijn de algemene of basisregels die iedereen moet opvolgen:

 • Blijf thuis als je verkoudheidsklachten hebt.
 • Blijf ook thuis als iemand bij jou in huis verkoudheidsklachten heeft en ook koorts, ook al voel jij je goed.
 • Houd minimaal 1,5 meter afstand. Dit geldt zowel tijdens het reizen naar en van de Mooie Nel locatie en uiteraard ook op de Mooie Nel locatie.
 • Pas goed op jezelf en op anderen. Geef elkaar de ruimte en help elkaar om afstand te houden maar ook bij andere zaken zoals het schoonmaken van boten.
 • Was bij binnenkomst en verder zo vaak als mogelijk je handen grondig met desinfecterende zeep. Droog je handen met wegwerp papieren handdoekjes.
 • Schud geen handen
 • Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog. Gebruik papieren zakdoekjes om je neus te snuiten en gooi deze daarna weg in de afvalbakken.

We zijn een vereniging en dus is het devies ‘voor en door leden’. Spreek elkaar zo nodig aan op de juiste naleving van de regels en afspraken. Mochten zich problemen voordoen of heb je vragen, meld dit op het mailadres: . Raadpleeg voor verdere informatie en aanwijzingen voor het beperken van de verspreiding van het coronavirus deze websites:

www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19

www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/actueel

www.vrk.nl/nl-NL/Nieuws/2020/03/27/Nieuwe-noodverordening-van-kracht


Terrein en gebouw

De locatie Mooie Nel is alleen toegankelijk voor deelnemers aan zeilinstructies, het recreatief zeilen onder begeleiding van coördinatoren en het zelfstandig zeilen door twee personen die tot een gezamenlijk huishouden behoren (zie ‘voor wie’).

Op de hele locatie en in de boten gelden de basisregels, zonder uitzondering. De coördinatoren zien er op toe dat de basisregels goed worden uitgevoerd.

Verlaat de locatie meteen na je zeilbeurt.


Boten en afschrijven

Ook aan boord houden we de 1,5 meter regel aan. Dat betekent maximaal twee personen per boot.

In het geval van twee personen, niet behorend tot één huishouden, dienen deze aan boord zelf zorg te dragen voor waarborging van de 1,5 meter regel.

Ben je bevoegd om een boot af te schrijven en er mee te gaan varen, dan doe je dat varen met maximaal twee personen per boot. Afschrijven kan weer via het gebruikelijke afschrijfsysteem. Het meenemen van een boot registreer je zoals gebruikelijk via het beeldscherm in de Locatie Mooie Nel.


Schoonmaken & Hygiëne

Hygiëne is in deze tijd uiterst belangrijk. Voor handen wassen is ontsmettende handzeep beschikbaar. In de keuken en op de toiletten hangen keukenrollen die als papieren handdoeken gebruikt kunnen worden.

Hoewel vanuit de vereniging c.q. het bestuur er alles aan gedaan zal worden om ervoor te zorgen dat middelen voor handenwassen en eventueel benodigde schoonmaak aanwezig zijn, kan het verstandig zijn om, indien je zelf handgel hebt, die mee te nemen en te gebruiken. Dan weet je zeker dat je niet misgrijpt


Tot slot

Het is een bijzondere tijd die leidt tot bijzondere maatregelen. Dit protocol dat dient om het zeilen weer deels mogelijk te maken, maar met benodigde voorzorgsmaatregelen, en gaat in per: zie datum hierboven. De werking van het protocol wordt door het Bestuur gemonitord. Mede op basis van ervaringen van de zeilers en hun instructeurs wordt bepaald of ook aan zelf afschrijven en gaan zeilen ruimte kan worden geboden. Denk hierbij aan het zeilen met meer dan één persoon per zeilboot. Hoewel het Bestuur dit wel zou willen, is het vooralsnog niet mogelijk om niet-leden en niet-zeilers te faciliteren.

We hopen dat met dit coronaprotocol voor zeilers de eerste voorzichtige stap voorwaarts gezet kan worden en dat we in de komende weken en maanden de locatie Mooie Nel steeds verder zullen kunnen openstellen.

Instagram