headerfotoloods.jpg
20210924_193329Laser400
20140530_200219.jpg
124545-IMG_1028 - kopie.jpg
154236-4O5A6535-Pano-MvO-1920.jpeg
MerijnSoeters-lr-online-2417-pano.jpeg
previous arrow
next arrow

Roeien tijdens de verbouwing

Tijdens de eerste fase van de verbouwing, de zogenaamde ruwbouw, zijn het verenigingsgebouw en terrein aan het Marisplein gesloten voor de leden en moet de loods leeg zijn. Vandaar dat de vloot van begin juni tot medio oktober niet op het Marisplein zal zijn. Om te zorgen dat er toch ‘gewoon’ geroeid kan worden, hebben we ongeveer 60% van de vloot, roeiklaar, op andere locaties ondergebracht. De rest van vloot is afgeriggerd en opgeslagen.

Wanneer?

De ruwbouw duurt naar verwachting tot half oktober. De boten komen z.s.m. na de ruwbouw terug.

Hoe?

We proberen naar beste weten het roeien tijdens de verbouwing zoveel mogelijk door te laten gaan zoals hierna omschreven. Wij hebben dit ook nog nooit gedaan, en er zullen vast onvoorziene problemen optreden of zaken beter kunnen. We horen graag jullie input via .

Amphitrite-terrein

Noord Schalkwijkerweg 101, 2034 JA Haarlem

Waar liggen welke boten?

Op het Amphitrite-terrein (de locatie staat in het afschrijfsysteem en de boten zijn gemarkeerd met een blauw stickertje) kunnen we gebruik maken van de gehele nieuwe Romney-loods die TopRow daar heeft neergezet. Daarin hebben we stellingen van steigermateriaal gemaakt. Verder heeft Amphitrite minimaal twee plaatsen in haar eigen loods beschikbaar gesteld voor 2 achten en op dit moment nog één plaats voor een vier, maar het is niet zeker of dat zo zal blijven. Ook staat buiten op het Amphitrite-terrein een tijdelijke stelling met enkele oefenboten.

Op het Amphitrite-terrein liggen: skiffs, 2x, 2-, 4*, 4x/- en 8+. Voor een volledige lijst, zie hier.

Dit overzicht hangt aan de loodsdeur (met dank aan Bas en Nynke):

overzicht aan loodsdeur

Permissieboten zijn vrij afschrijfbaar en afschrijfboten worden ook voor de opleiding ingezet. Als voorbeeld: we houden twee van de zes achten in de vaart, dit zijn de Haarlem en de Groenendaal. Deze worden allebei vrij afschrijfbaar en voor de Haarlem staat een krat met leenschoenen klaar in de nieuwe Romneyloods. Op die manier hopen we tekorten zoveel als mogelijk te voorkomen.

leenschoenen

NB: de tas met kleinere maten Shimano-leenschoentjes is voor de jeugd! Graag alle leenschoentjes direct na gebruik terugleggen. Verder verzoeken we iedereen die in boten met het Shimano-systeem roeit, zoveel mogelijk zelf schoentjes te kopen. Tweedehands roeischoenen vind je hier (wel even inloggen), nieuwe koop je bij Roeigoed.

Bij Amphitrite is geen afschrijfcomputer. De boten moeten wel gewoon vanaf thuis of met de app worden afgeschreven, maar hoeven niet te worden bevestigd.

We hebben afgesproken dat de TopRowlessen altijd voorrang op het vlot hebben.

Tips & tricks

 • Let er bij het in en uit de Amphitrite-loods tillen van de achten op de korte afstand tot de nieuwe Romney-loods. Eerst de punt van de acht achter de nieuwe Romney-loods steken.
 • In de Amphitriteloods liggen de achten met de punt naar binnen, de Haarlem boven de Groenendaal. Het is een beetje passen en meten. Zorg ervoor dat de achten precies met de markeringen op de stelling worden geplaatst:
 HaarlemGroenendaal1  HaarlemGroenendaal2
 • De Nicolaas Beets ligt (vooralsnog) heel hoog links achterin de Amphitriteloods. Gebruik voor het tillen de drie stevige blauwe trapjes die in de Amphitriteloods staan. Zet de blauwe trapjes na gebruik direct weer terug achterin de loods, zodat ze niet in de weg staan voor anderen.

blauwe trap

 • Let bij het oversteken van de weg ook goed op het verkeer. Zeker bij een acht of een vier is het raadzaam als er iemand oplet welk verkeer er vanuit de stad of door de bocht komt en dat zonodig tegenhoudt bij het oversteken.

Hoe krijgen we toegang?

Voor de toegang tot het Amphitrite terrein werken we met sleutelkluisjes. De precieze uitleg lees je hier (wel even inloggen). Daarnaast hebben het bestuur en enkele anderen een setje met sleutels van het hek en het verenigingsgebouw van Amphitrite in hun bezit.

Welke afspraken gelden?

Het Amphitrite-terrein wordt straks door 3 verschillende clubs gebruikt: door Amphitrite, door TopRow en door ons. Het is heel belangrijk dat we daarbij de volgende gedragsregels in acht nemen.

Spaarneleden te gast bij Amphitrite en Toprow:

 • We zijn te gast en we gedragen ons als zodanig.
 • We parkeren onze auto’s en fietsen bij Olympia (sportcomplex gelegen achter Amphitrite, Henk van Turnhoutpad 1, 2034 JL Haarlem).
 • We houden de kleedkamers, de douches en de wc’s netjes.
 • We maken geen gebruik van de sociëteit en de keuken.
 • In principe komen we hier alleen om te roeien in ons eigen materiaal. We mogen incidenteel gebruik maken van de ergometers van Amphitrite als er bijv. een vaarverbod is, maar alleen als we daarmee Amphitrite-leden niet in de weg zitten.
 • We geven de lessen van TopRow altijd voorrang op het vlot.
 • We houden ons voor de rest aan de regel dat vertrekkend verkeer te allen tijde voorrang heeft op het vlot (en dat aankomend verkeer dient te wachten tot het vlot vrij is).
 • Tenzij de Socom er is, gaan we voor koffie en andere versnaperingen naar de kantine van Olympia. Als Olympia gesloten is, kunnen we kort eigen eten en drinken nuttigen aan onze eigen tafels en stoeltjes op het Amphitrite-terrein.
 • We ruimen onze rommel altijd op.
 • We doen de sleutels direct na gebruik terug in de sleutekluisjes en houden de code geheim voor derden.
 • Als we als laatste aanwezig zijn op het Amphitrite-terrein, sluiten we bij vertrek (ook als we het water op gaan) altijd de loodsen, het verenigingsgebouw en het hek af (we realiseren ons dat dit onhandig en arbeidsintensief is; we zoeken naar een betere oplossing).
 • We respecteren de woensdagavond vanaf 18:00 uur als verenigingsavond van Amphitrite. We roeien dan zo min mogelijk, en als we roeien dan komen we alleen bij de loodsen en maken we zo min mogelijk gebruik van het verenigingsgebouw. We geven Amphitrite die avond voorrang op het vlot. Ook vinden we het prima als Amphitrite een deel van het vlot gebruikt voor een vlotborrel.
 • We gaan welwillend om met verzoeken om in te vallen, te komen coachen, te helpen tillen, mee te borrelen, etc.

 

Mooie Nel

Mooie Nelpad 3, 2031 BV Haarlem

Waar liggen welke boten?

Het C-materiaal, de wherries, een aantal gladde vieren en de 3x- gaan naar onze prachtige zeillocatie aan de Mooie Nel (de locatie staat in het afschrijfsysteem en de boten zijn gemarkeerd met een rood stickertje). Voor een volledige lijst, zie hier.

We hebben stellingen van Willem III kunnen lenen om de boten op te leggen (omgekeerd op de boorden). Deze staan buiten op het grasveld. Elmer gaat nog kijken of er een overkapping gemaakt kan worden.

Let op dat de boten altijd moeten worden vastgebonden aan de stellingen. Anders waaien ze uit de stelling. Bindmateriaal is hiervoor aan de stellingen vastgemaakt.

De boten liggen nu te dicht bij elkaar en op onhandige plekken in de stellingen, waardoor het in- en uittillen erg lastig is. We zijn van plan daarvoor binnenkort een aantal maatregelen te nemen.

 • We gaan we proberen de beschikbare ruimte aan de zijde van de Reddingsbrigade te vergroten door de botenwagens te verplaatsen en de winterstellingen voor de valken zo ver mogelijk van het water af te plaatsen. Op deze manier maken we ruimte om één- of beide stellingen aan die kant verder richting de Reddingsbrigade te verplaatsen.
 • We zullen de locatie van de boten kritisch bekijken en waar nodig aanpassen. Denk bijvoorbeeld aan de C4-en op een hogere positie.

Losse onderdelen van de roeiboten liggen in de zuidelijke loods, zoveel mogelijk in kratten tegen de zuidelijke wand. De afspraak op de zeillocatie is dat spullen in de zuidelijke loods horen (met uitzondering van de zeilwherry), en mensen in de noordelijke loods. Leg dus geen spullen in de noordelijke loods.

Hoe krijgen we de boten te water?

Eén van de vlotten van het Marisplein is naar de Mooie Nel gesleept en ligt naast de steiger aan de kant van de Reddingsbrigade. De gladde vieren, de 3x- en C1-en kunnen naar dat vlot worden getild of naar de vlotten op de kopse kant van de steigers.

De overige C-boten gaan over de kiel het water in op één van de volgende plekken (afhankelijk waar de wind vandaan komt):

 • Aan het einde van de steiger aan de kant van de Reddingsbrigade, via het vlot op de kopse kant;
 • Via de schuine helling aan de kant van de Reddingsbrigade; of
 • via de schuine helling aan de zuid-west kant (naast Loef).

Het stuk vanaf de stelling kan desgewenst overbrugd worden door de boot te laten rusten op een wherry-wagentje met grote wielen waaraan eventueel landvasten kunnen worden bevestigd, zodat deze over de hellingen het water in kunnen rijden. Landvasten komen aan elke boot voor en achter. Vanaf de hoge steiger kun je de boot dan van de hellingen naar het vlot trekken. Je kunt aan het vlot de boot klaarmaken (roertje, stuurtje en riemen plaatsen) en makkelijk instappen en wegroeien. We zoeken nog verder naar oplossingen om dit gemakkelijker te maken.

Wat als het tillen te zwaar is?

Het omdraaien van C-boten en het tillen van het grasveld naar de helling (en omgekeerd), zal voor sommige ploegen een uitdaging – of zelfs onmogelijk – zijn. Kijk daarom in het afschrijfsysteem wanneer andere ploegen roeien, zodat er hulp is. Of probeer met een andere (sterke) ploeg de afspraak te maken altijd op hetzelfde tijdstip te roeien – zodat de sterke ploeg even kan helpen – en elkaar op de hoogte te houden als een training uitvalt. Een soort buddy-systeem. Telefoonnummers zijn te vinden in de ledenlijst achter de inlog op de website.

Hoe krijgen we toegang?

Voor de toegang tot onze locatie aan de Mooie Nel is een tag nodig. Op de website staat beschreven hoe je deze kan verkrijgen. Jullie worden verzocht om 1 tag per ploeg te bestellen, zodat er niet onnodig veel tags in omloop komen die na de verbouwing overtollig zijn.

Gelden bijzondere vaarregels?

Op de Mooie Nel wordt veel gezeild en daarnaast is er andere scheepvaart. Als roeiers komen we daarbij en moeten we onze plaats kennen. Ook hier geldt: zoveel mogelijk stuurboordwal houden en aan de juiste kant boeien passeren.

Bij kruisende koersen moet een roeiboot wijken voor een zeilende zeilboot.

Zie verder het vaarreglement. Het belangrijkste om te onthouden op het water is het volgende: je hebt nergens recht op, je hebt de plicht om volgens goed zeemanschap veiligheid voor mens, oever en materiaal te betrachten.

Waar coachen/fietsen?

Vanuit de locatie Mooie Nel kun je richting Ringvaart of richting Noorder Buiten Spaarne. Aan beide kanten is gelegenheid om mee te fietsen. De Ringvaart is wat verder weg.

Is er koffie?

Ja, we zorgen dat er koffie is.

Opslag Van Opzeeland

Zuid Schalkwijkerweg 39, 2034 JG Haarlem

De rest van onze vloot ligt in de opslag bij de Haarlemsche Jachtwerf Van Opzeeland. De boten zijn niet zichtbaar in het afschrijfsysteem. Bij Van Opzeeland liggen ze op tijdelijke stellingen die we hebben geleend van RIC. Het is niet de bedoeling dat tussentijds boten in en uit de opslag worden gehaald. Daarop zullen enkele uitzonderingen worden gemaakt voor o.a. toertochten en de DIYR. Voor die evenementen kiezen we ervoor om liever boten uit de opslag te halen dan aan de locaties Amphitrite en Mooie Nel – waar toch al minder boten in de vaart zijn dan normaal – te onttrekken.

Ergometers tijdens de verbouwing
Naast bovengenoemde regeling over de Amphitrite ergometers blijven acht van onze eigen ergometers in gebruik. Vier op de vliering aan de Mooie Nel en vier in de nieuwe Romneyloods op het Amphitriteterrein. De laatste vier staan we tegen de wand en kunnen alleen gebruikt worden bij vaarverbod.

 Schade melden tijdens de verbouwing
Er liggen geen schadeboeken op de tijdelijke locaties. Mocht er onverhoopt iets kapot of beschadigd zijn, stuur dan direct een e-mail naar
met:

 • Datum
 • Bootnaam
 • Namen betrokkenen
 • Mobiel nummer melder
 • Gedetailleerde omschrijving van de schade

Mocht de boot niet meer gebruikt kunnen worden, meld het dan ook telefonisch bij de Commissaris Materiaal (IJsbrand van der Bent, telefoonnummer staat in de ledenlijst) en doe een briefje aan de rigger.

 

Instagram