Ook bij de jeugdleden geldt hetzelfde principe die wij voor het Spaarne hanteren; voor de leden door de leden! Onder het motto 'handen aan boord' worden jeugdleden opgeleid om instructie geven aan jeugdleden. Zij zullen op toerbeurt meedraaien met de instructiegroepen. Jeugdinstructie geven is niet alleen leuk maar ook zeer leerzaam. Wij vinden het belangrijk dat jeugdleden betrokken worden bij het verenigingsleven en zo een steentje bijdragen.
A1 en A2 geeft jeugdinstructie in de maand september, oktober en november bij de basisinstructiegroep.
B1 en B2 geeft jeugdinstructie in de maand september, oktober en november bij de D/C-instructiegroep.
A3 en A4 geeft jeugdinstructie in de maand  februari, maart en april bij de basisinstructiegroep.
B3 en B4 geeft jeugdinstructie in de maand februari, maart en april bij de D/C-instructiegroep.
C1, C2, C3 en C4 geeft jeugdinstructie in de maand mei, juni en juli bij de basisinstructiegroep.

Om jeugdinstructie te mogen en kunnen geven krijg jij de cursus 'handen aan boord' aangeboden op het Spaarne. De coördinatoren weten precies wie wanneer instructie gaan geven.

Instagram