opzeggenHet bestuur maakt de leden die op willen zeggen er op attent dat opzegging van het lidmaatschap voor het verenigingsjaar 2017 als volgt dient te geschieden:
  • vóór 1 december 2016
  • schriftelijk (per brief of e-mail)
Als postadres kunt u gebruiken:
Ledensecretaris K.R. & Z.V. Het Spaarne,
Marisplein 5, 2102 AC Heemstede
Als e-mailadres kunt u gebruiken:
 
Alle opzeggingen worden door het ledensecretariaat schriftelijk bevestigd.