evenvoorstellen“Mag ik een introducé meebrengen en wat zijn daarvoor de regels”. Ja, ieder lid mag een introducé meebrengen, mits de introducé niet jonger is dan 12 jaar. Daaraan is wel een maximum verbonden. Een introducé mag van deze mogelijkheid per verenigingsjaar maximaal vier keer gebruik maken. Hij of zij mag niet alléén roeien of zeilen, tenzij hiervoor door het bestuur toestemming is verleend.

 

Wil jouw introducé nog wel vaker roeien, maar kan nog niet beslissen over een definitief lidmaatschap, dàn is er de mogelijkheid om gedurende 3 maanden proeflid te worden. Een proeflidmaatschap kost € 50,00 en kan éénmalig worden aangegaan. Na deze 3 maanden wordt het proeflidmaatschap automatisch omgezet in een definitief lidmaatschap, tenzij het proeflid vóór die tijd aan bestuur of ledensecretariaat heeft laten weten dit niet te willen. Wordt besloten tot een definitief lidmaatschap, dan wordt de reeds betaalde € 50 in mindering gebracht op het bedrag dat betaald moet worden voor contributie voor het betreffende verenigingsjaar en het entreegeld.

 

Voor zover de grote lijn. In het Huishoudelijk Reglement kun je alle details nog eens nalezen.

 

Instagram