Voor elke instructiegroep hebben we een vaste coachgroep. Zowel voor de basis, A,B,C en D-instructiegroep. Een coachgroep bestaat ongeveer uit 5 tot 10 coaches (afhankelijk van de grote van de groep). De coachgroepen orden gecoördineerd door Veronique Homs ()


De coördinatoren maken deel uit van de Technische Commissie (TC). Zij zullen de ontwikkeling, doorstroming en opleiding van de jeugdleden bewaken en sturen. Naast de coördinatoren bestaat de TC nog uit een voorzitter (Inge Brouwer), een afgevaardigde van de selectie wedstrijdjeugd (Niels Janning) en een bestuurslid (Veronique Homs). Daarnaast zijn er twee mensen vanuit de TC verantwoordelijk voor de opleiding van de coaches (Jos Büller en Remco Jager). Zij verzorgen de kennis en de vaardigheden voor de coaches uit de verschillende coachgroepen. Iedereen is dus welkom om zich aan te sluiten bij een coachgroep. Of je nu elke week of om de week tijd hebt het maakt niet uit. De taken binnen de coachgroep worden verdeeld naar mogelijkheden en vaardigheden.

Het KNRB opleidingsplan wordt als leidraad gebruikt voor het opleiden van de jeugdgroepen. Hierbij beginnen wij  in een C4 en groeien via de gladde boten door naar de skiffs. Daarnaast zal door de coaches gewerkt worden met een "positief coachklimaat". Wij nodigen belangstellende en de ouders van de jeugdleden met roeiervaring graag uit om deel te nemen aan een coachgroep. Neem contact op met de betreffende coördinator  voor meer informatie.

Instagram