Lid worden vereist weinig actie en soms wat geduld. Lid blijven gaat geheel vanzelf, daar hoef je niets voor te doen. Maar mocht je je lidmaatschap willen beëindigen dan moet je wél in actie komen. Wij wijzen met nadruk op het volgende.

 

Proeflidmaatschap
Opzeggen van een proeflidmaatschap doe je door voor het einde van het drie maanden durende proeflidmaatschap het ledensecretariaat te informeren dat je niet verder gaat. De contactgegevens zie je hieronder.

 

Overige lidmaatschappen
Opzegging van het lidmaatschap voor het komende verenigingsjaar - zo schrijft artikel 9 van onze statuten voor - dient te geschieden:

  • vóór 1 december van het huidige jaar
  • schriftelijk (per brief of e-mail) bij het ledensecretariaat; de contactgegevens staan hier onder.

Contactgegevens voor opzeggingen
Schriftelijke opzeggingen stuur je naar:

K.R. & Z.V. Het Spaarne

T.a.v. ledensecretaris

Marisplein 5

2102 AC Heemstede

 

Per email kun je terecht bij

Alle opzeggingen worden door het ledensecretariaat schriftelijk bevestigd. Het opzeggend lid moet een bewijs van tijdige opzegging te kunnen overleggen mocht daaromtrent discussie ontstaan.

Instagram