headerfotoloods.jpg
20210924_193329Laser400
20140530_200219.jpg
124545-IMG_1028 - kopie.jpg
154236-4O5A6535-Pano-MvO-1920.jpeg
MerijnSoeters-lr-online-2417-pano.jpeg
previous arrow
next arrow

Algemene informatie lidmaatschap

Algemene Informatie
De vereniging "Het Spaarne" stelt zich ten doel de roei- en zeilsport te bevorderen en haar leden in de gelegenheid te stellen deze te beoefenen. Dit kan gebeuren als wedstrijd-, trim- of toeractiviteit. Daartoe beschikt zij over een verenigingsgebouw en roei- en zeilmaterieel, waarvan de leden gebruik kunnen maken.
De algemene leiding berust bij het bestuur, dat wordt ondersteund door commissies. Vrijwel alle werkzaamheden op de vereniging (bv. organisatie, instructie, redactie, sociëteit) worden door de leden zelf op vrijwillige basis verricht, onder het motto "door leden, voor leden". Er is alleen personeel in dienst voor het technisch onderhoud van vloot en gebouw. De roei- en zeilinstructie is dus een aangelegenheid van de leden zelf: ervaren leden geven hun kennis en ervaring door aan nieuwe leden.
Om de vereniging goed te kunnen laten functioneren is de inzet van de leden op velerlei terreinen vereist. Ook van u wordt verwacht, dat u op enigerlei wijze uw bijdrage levert. De volwassen leden verplichten zich tot 1 à 2 maal per jaar bardienst. Eén keer per jaar krijgen leden de gelegenheid om zichzelf via de website in te roosteren op de datum en tijd die het best uitkomt.
 
Aanmelding, aanname
Aanmelding is het gehele jaar mogelijk, de minimum leeftijd is 10 jaar. Over toelating van het lidmaatschap beslist het bestuur. De toelating wordt beperkt door de opleidingscapaciteit: er kan sprake zijn van een wachttijd. De opleidingen voor volwassenen starten door het jaar heen. De opleiding voor jeugdleden begint op diverse momenten in het jaar. Met name de beschikbare capaciteit in de jeugdopleiding bepaalt het moment van instroom voor beginnende roeiers.
 
Openstelling gebouw
Leden en donateurs kunnen het verenigingsgebouw gedurende de uren van openstelling betreden en aldaar verblijven. Deze uren zijn in het algemeen dagelijks van zonsopgang (maar niet eerder dan 7.30 uur; 's zondags vanaf 8.00 uur) tot 45 minuten na zonsondergang.
 
Botengebruik
De boten staan ter beschikking van de leden voor zover deze de benodigde geoefendheid bezitten (proevensysteem) en in het algemeen vanaf het moment van opening van het gebouw tot 15 minuten na zonsondergang.
 
Aansprakelijkheid
Elk lid is aansprakelijk voor schade toegebracht aan eigendommen van de vereniging. De vereniging heeft voor alle boten een casco-verzekering afgesloten met een eigen risicogedeelte. In geval van schade kan dit eigen risicogedeelte op de betreffende leden verhaald worden.
Instagram