headerfotoloods.jpg
20210924_193329Laser400
20140530_200219.jpg
124545-IMG_1028 - kopie.jpg
154236-4O5A6535-Pano-MvO-1920.jpeg
MerijnSoeters-lr-online-2417-pano.jpeg
previous arrow
next arrow

Contributie

Lidmaatschappen beginnen doorgaans met een kennismakingsperiode. Daarvoor wordt een bijdrage in rekening gebracht. Word je hierna lid, dan ben je vanaf dat moment naast het entreegeld contributie verschuldigd. De contributie wordt berekend over het resterende gedeelte van het lopende kalenderjaar, met uitzondering van de KNRB bijdrage. Die wordt in zijn geheel in rekening gebracht, ongeacht het moment waarop het lidmaatschap aanvangt.
Het verenigingsjaar is gelijk aan het kalenderjaar.
De contributie, het entreegeld en de aan de KNRB verschuldigde bedragen worden automatisch geïncasseerd. De genoemde bedragen worden jaarlijks aangepast overeenkomstig de stijging/daling van het prijsindexcijfer. Hieronder zie je de bedragen. Verder naar onder hebben we een aantal rekenvoorbeelden voor je.

Contributie 2024
 
 
Bijdrage kennismakingsperiode jeugd (2 maanden) 46,50
Bijdrage kennismakingsperiode volwassenen (2 maanden)  € 58,00
Entreegeld
 €
75,00
Basiscontributie
 €
349,00
80% van de basiscontributie voor:
- aspirantleden tot 16 jaar en leden tot 18 jaar
- leden, die in aanmerking komen voor wettelijke kinderbijslag respectievelijk uitkering op grond van de Wet op de Studiefinanciering (bewijsstuk overleggen!)
 €
279,00
Verplichte bijdrage K.N.R.B. voor leden tot 18 jaar
 €
25,00
Verplichte bijdrage K.N.R.B. voor leden van 18 jaar en ouder
 €
45,00
Verplichte bijdrage K.N.W.V. jeugd/gezin 13,00
Verplichte bijdrage K.N.W.V, voor leden van 18 jaar en ouder 25,00
Verplichte bijdrage Jacob Maris Fonds voor alle leden  € 1,00
Donatie, minimaal
 €
35,00
Huur kledingkastje
 €
20,00
Verplichte bijdrage indoortraining jeugd (seizoen 2023/2024) *
 €
100,00
Eigen bijdrage krachttraining jeugd seizoen (seizoen 2023/2024)  € 220,00
Eigen bijdrage indoortraining club/veteranen ('boot-fit') (seizoen 2023/2024)
 €
116,00
Eigen bijdrage indroortraining wedstrijdjeugd (seizoen 2023/2024)  € 100,00
Pilates (seizoen 2023/2024)  € 137,00

 

Rekenvoorbeelden

Hieronder staat een aantal rekenvoorbeelden. Bovenaan staan rekenvoorbeelden voor lidmaatschappen die per 1 mei ingaan. Onderaan staan rekenvoorbeelden van de volgende, hele jaren. In de voorbeelden is geen rekening gehouden met de huur van kluisjes in de kleedkamer en met de facultatieve indoortraining voor volwassenen.

eerste jaar, per 1 mei
    jeugdlid   volwassene
entreegeld   75,00   75,00
contributie 187,00   233,00
knrb   25,00   45,00
totaal   287,00   353,00
             
volgende jaren      
entreegeld   nvt     nvt
contributie 279,00   349,00
knrb   25,00   45,00
indoor *   100,00   -
totaal   404,00   394,00

 

* Deelname aan de indoortraining is voor jeugdleden verplicht. De bijdrage is dat daarom ook.

 

Instagram