Stap voor stap komen we dichterbij de realisatie van de nieuwbouw aan de Mooie Nel. Goed nieuws is dat de begroting in principe rond is. Eind vorig jaar was al bekend geworden dat de Provincie subsidie heeft toegekend. Het resterende tekort op de begroting was daardoor nog maar 10.000 euro. Een particulier fonds, waarover een van onze leden het beheer voert, doneerde de vereniging de laatste ontbrekende € 10.000. Een prachtig gebaar waarvoor de vereniging dat lid dankbaar is!

Er is intensief overleg met de gemeente Haarlem. De bouwcommissie voert binnenkort weer gesprekken met de behandelend ambtenaar over de vergunningaanvraag. Tegelijkertijd zijn er gesprekken gaande met het Recreatieschap, de eigenaar van de grond. Het gaat o.a. over de toegangsweg, de aanleg van nutsvoorzieningen (electra, water en riool) en de schone grond-verklaring, die nodig is om te kunnen bouwen.
Het vergunningentraject voor het bouwplan van het gebouw duurt in principe een half jaar, maar er wordt naar gestreefd al deze zomer de steigers te laten aanleggen, zodat er al gebruik kan worden gemaakt tijdens de instructies.