mooienel3Donderdag 19 mei hebben we in de Loods met ca. 30 in zeilen geïnteresseerde Spaarneleden gebrainstormd over de mogelijkheden van de nieuwe locatie aan de Mooie Nel. De zeilcommissie is erg blij met alle input en gaat nu hard aan de slag om een en ander uit te werken. Iedereen die niet aanwezig kon zijn is van harte uitgenodigd om ideeën te mailen naar

Hieronder een korte samenvatting van de ideeën die naar voren kwamen. In de komende nieuwsbrief staat een uitgebreider verslag.

  • Leren zeilen kan ook in kleinere zwaardbootjes, zoals de Laser en de Splash.
  • Er kan meer dynamiek en binding binnen de zeilafdeling komen, bijvoorbeeld door naast de instructie zeilwedstrijdjes te organiseren en een vaste zeilavond in te voeren. Er zijn veel zeilende Spaarneleden die nog geen gebruik maken van de zeilfaciliteiten van de vereniging. De nieuwe locatie met meerdere type bootjes zal meer aantrekkingskracht hebben.
  • Als Het Spaarne kunnen we een jaarlijks evenement voor zeilwherry’s organiseren vanuit de nieuwe locatie.
  • Meer contact onderhouden met de andere zeilverenigingen aan de Mooie Nel.
  • Tijdens de ledenvergadering van november wordt het botenplan 2016-2017 vastgesteld, waar eventueel ook nieuwe zeilboten in opgenomen kunnen worden.
  • In de zomer is een deel van het gebouw ingericht als verenigingsruimte, met een pantry en toiletten, en een deel als werkplaat en botenloods. Het gebouw is niet verwarmd en zal ’s winters met name gebruikt worden om de boten in te stallen. Voor meer info zie de tekst over de nieuwe locatie.
  • Het zeilseizoen kan mogelijk verlengd, bijvoorbeeld door twee boten een maand langer te laten liggen. We zijn niet meer afhankelijk van de planning van de winterstalling elders.