previous arrow
next arrow
Slider

Wedstrijdcontract

 

Per 1-1-2013 werkt de KNRB met het wedstrijdcontract. Dit is de opvolger van de Schone Sportverklaring (SSV).


Waarom is dit nodig?
De Schone Sportverklaring is vanaf het moment van invoeren een tijdelijke oplossing geweest om roeiers te binden aan het dopingreglement. Om een definitieve oplossing te zoeken is er hard gezocht naar een goede oplossing. Een commissie (afgevaardigden van de verenigingen) hebben tot in detail uitgezocht hoe we met elkaar de beste binding kunnen realiseren als het gaat om doping en tuchtrecht. Op verzoek van deze commissie, gesteund door de verenigingen, is er besloten om te werken met een contractvorm voor die mensen die deel willen nemen aan wedstrijden: het wedstrijdcontract.
Veel verenigingen hebben via hun statuten inmiddels ook de binding aan de statuten en reglementen van de KNRB geregeld. Echter, de Algemene Vergadering heeft besloten (op advies van de commissie) dat het noodzakelijk is om een dubbele binding te realiseren. Dit is de reden waarom per 1-1-13 het wedstrijdcontract door iedere roeier die lid is van een vereniging die aangesloten is bij de KNRB en een wedstrijd wil starten dit contract moet tekenen. De inhoud van het contract is geaccordeerd op de voorjaars AV van 2012.


Hoe werkt het?
De werking is exact hetzelfde als de schone sportverklaring. Iedere roeier die deel wil nemen aan een wedstrijd moet het contract tekenen. Dit contract kan via leden.knrb.nl gemaild of uitgedraaid worden. Het bestuur van de vereniging heeft voor deze site toegangscodes.


Belangrijk:

  1. Alle Schone Sportverklaringen vervallen vanaf 1-1-2013.
  2. Iedereen die een wedstrijd wil starten, moet een wedstrijdcontract tekenen. Zonder contract kan je absoluut geen wedstrijden starten.
  3. Het is niet meer mogelijk om op het laatste moment contracten in te dienen en na de sluiting van wedstrijden als nog roeiers te accorderen als 'getekend'.
  4. Zorg er dus voor dat iedereen een contract tekent, zodat er geen problemen ontstaan.

 

Dopingcontroles

Naarmate je op hoger niveau sport bestaat de kans dat je te maken krijgt met dopingcontroles. In principe kan iedereen die een roeiwedstrijd start gecontroleerd worden op doping.

In Nederland worden deze controles voornamelijk uitgevoerd door de Dopingautoriteit. In het buitenland kunnen sporters ook gecontroleerd worden door de Internationale Federatie, het Wereld Anti-Doping Agentschap (WADA) en door de organisatie van een sportevenement. Op www.dopingautoriteit.nl is veel informatie te vinden over doping, dopingcontroles en de rechten en plichten van de sporters.

 

De dopingcontroleprocedure
Zorg dat je op de hoogte bent van de rechten en plichten tijdens een dopingcontrole. Hierdoor kom je nooit voor verrassingen te staan. Heb je nog nooit een dopingcontrole ondergaan? Bekijk dan de online video. Hierin wordt stap voor stap uitgelegd hoe een door de Dopingautoriteit uitgevoerde dopingcontrole verloopt.
>> www.dopingautoriteit.nl/dopingcontrole

 

De dopinglijst
Je bent als sporter altijd zelf verantwoordelijk voor wat zich in je lichaam bevindt. Het is daarom van belang alle medicijnen en voedingssupplementen vooraf goed te controleren op de aanwezigheid van doping. Of het nu gaat om iets dat door een arts wordt voorgeschreven of om een middel dat bij de drogist wordt gekocht: in beide kunnen dopinggeduide stoffen voorkomen. Wedstrijdroeiers bij het Spaarne moeten het gebruik van medicijnen of voedingssupplementen altijd met hun coach bespreken.
>> www.dopingautoriteit.nl/dopinglijst

 

Medicijngebruik
Wanneer je om medische redenen medicijnen gebruikt die op de dopinglijst staan, kun je daar een ontheffing voor aanvragen. In Nederland wordt dit een dispensatie genoemd, in het buitenland wordt vaak de term Therapeutic Use Exemption (TUE) gebruikt. Kom je dus in aanmerking voor dopingcontroles, kijk dan op de website waar je de dispensatie dient te regelen.
>> www.dopingautoriteit.nl/GDS

 

Doping in je vitaminepil?
Voedingssupplementen kunnen vervuild zijn met doping. Dit geldt ook voor multi-vitamines en vitamine C. Hierdoor loop je onbewust het risico positief testen bij een dopingcontrole. Om de kans op zo'n onbedoelde positieve dopingcontrole te minimaliseren, is het Nederlands Zekerheidssysteem Voedingssupplementen Topsport (NZVT) ontwikkeld. Gebruik alleen NZVT-goedgekeurde voedingssupplementen, dan hou je het risico op een positieve controle zo klein mogelijk.
>> www.dopingautoriteit.nl/NZVT

 

Drugs
Drugs zoals cannabis, XTC en cocaïne zijn alleen binnen wedstrijdverband verboden. Buiten wedstrijdverband zijn ze dus toegestaan. Maar let wel op! Cannabis is bijvoorbeeld enkele weken tot maanden na gebruik nog te vinden in je urine. En als het bij een dopingcontrole binnen wedstrijdverband nog wordt aangetroffen, dan test je positief!
>> www.dopingautoriteit.nl/blijfnegatief


100% Dope Free
100% Dope Free is een campagne waarbij je als sporter nee kunt zeggen tegen doping. Het is een manier van leven waarbij je zelf de verantwoordelijkheid neemt voor een dopingvrije sport. Ga dus naar de website, teken het statement tegen doping en draag de 100% Dope Free - True Winner armband. Want sport is veel te mooi voor doping!
>> www.100procentdopefree.nl


Vragen? Mail de Dopingautoriteit!
Alle dopingvragen kunnen gemaild worden naar . E-mails worden binnen één werkdag beantwoord.

Instagram