Wist u dat...

Wist u dat.....

 1. De oprichtingsvergadering in 1885 plaats vond in restaurant Brinkman?
 2. Het houden van de Varsity op 31-05-1885 op het Noorder Buiten Spaarne vermoedelijk de aanzet tot deze oprichting is geweest?
 3. De vereniging 10 jaar later alweer bijna ter ziele was?
 4. Anthony Fokker in 1909 in het bestuur van Het Spaarne zat?
 5. Wij daar zelfs nog een leuke bestuursfoto van hebben?
 6. Zijn neef Adriaan Fokker in de jaren 30 bestuursvoorzitter was van Het Spaarne?
 7. Anthony Fokker het bestuur dikwijls grijze haren bezorgde, blijkens deze herinneringen aan de ontstaansgeschiedenis van onze vereniging?
 8. In 1939 de contributie slechts 15 gulden bedroeg?
 9. Men voor de oorlog ook heel zuinig omging met het "blik"?
 10. Onze heren acht in 1942 en 1943 reeds de Head wonnen?
 11. De wedstrijden van "De Koninklijke" in de oorlogsjaren gewoon doorgingen, maar onder een andere naam? Luister daartoe naar het Polygoonjournaal bij deze film.
 12. Het woord "Koninklijk" zelfs van de blikken werd afgeslepen?.
 13. De heren acht in 1953 de Head won mede dankzij het verhogen/verbreden van de boorden?
 14. Er in 1955 een vier zonder was die veel won, maar Lorrenvier heette?
 15. De jeugd zich in de oorlogsjaren hier ook prima vermaakte?
 16. Wij in 1945 de zweden bedankten voor hun voedseldroppingen in de oorlogsjaren?
 17. Leden van Het Spaarne in de oorlogsjaren aktief waren in het verzet?
 18. De coach van de in de oorlogsjaren zo succesvolle heren acht daarom werd gefusilleerd?
 19. Wij nog steeds op zoek zijn naar meer gegevens en foto's uit deze tijd?
 20. Wij mede vanwege deze geschiedenis het predikaat "Koninklijk" mochten gebruiken vanaf het 65 jarig bestaan (in 1950) van onze vereniging?
 21. In 1947 een Spaarne praalwagen meereed bij het jaarlijkse Bloemencorso in de regio?
 22. Wij bij de doop van onze boten ook vaak onze oude zeehelden herdenken?
 23. Maar onze boten soms ook naar bekende bekende schilders vernoemen?
 24. De beroemde luchten van de schilder Jacob Maris niet alleen hebben geleid tot het huidige adres van de vereniging (Marisplein), maar ook inspiratiebron waren voor diverse roeiers?
 25. Wil Koning de ideale coachboot heeft uitgevonden en dit bootje "model" stond voor de huidige roeibakken?
 26. Er ook mensen zijn die het roeien theoretisch proberen te benaderen?
 27. Onze bootsman nog op ambachtelijke wijze boten bouwt? Bijvoorbeeld een C1 en een Wherry
 28. Zijn voorgangers er in 1954 ook wat van konden?
 29. Onze eerste (gieken)loods bij de molen De Adriaen heeft gestaan.
 30. Er vroeger ook gewoon in ijzige omstandigheden werd geroeid?
 31. Deze eerste loods 100 jaar later -welliswaar vervallen- nog steeds overeind stond?
 32. Wij in 1899 het drijvende schuitenhuis van Nereus hebben overgenomen en deze kwam te liggen aan de Friesche Varkensmarkt schuin aan de overkant van de eerste loods?
 33. Dit drijvende schuitenhuis in 1908 werd verplaatst naar de noordkant van de spoorbrug i.v.m. de bouw van een nieuwe loods aan de Friesche Varkensmarkt?
 34. Aan de Friesche Varkensmarkt later onze derde loods kwam te staan en deze officieel werd geopend op 20 april 1909 door beschermheer Jhr. Mr. J.W.G. Boreel van Hogelanden, burgemeester van Haarlem?
 35. De huidige loods dateert van 26-2-1927 en toen een torentje had?
 36. De 15-jarige Ine Molijn in 1943 het initiatief nam tot de schoolwedstrijden
 37. Wij daarvan zelfs nog het handgeschreven programma hebben?
 38. Toerroeien ook vaak plaats vindt zonder geschikt vaarwater?
 39. Onze vereniging in de jaren 50 een topclub was in het damesroeien?
 40. In 1909 per verzoekschrift werd verzocht dames tot de vereniging toe te laten?
 41. Dit verzoekschrift niet werd gehonoreerd en dames pas in 1916 lid konden worden?
 42. Wij nog een lijst hebben met de eerste vrouwelijke kandidaten? Het kandidaat-lidmaatschap vroeger, ook van mannelijke kandidaten, altijd nog ter discussie kon worden gesteld?
 43. Zij dan wel in modieuze pofbroekjes moesten roeien?
 44. De heren er overigens ook heel modieus bijstonden?
 45. Tijdens de Flora in 1953 het clubgebouw een heus Restaurant herbergde?
 46. Dat er leden zijn geweest die in 1914 met een vierriemsgiek een zeetocht aandurfden?
 47. Dat zij zich wel tweemaal hadden bedacht als zij eerst dit weerbericht hadden gelezen?
 48. Dat wij van deze onverschrokken lieden zelfs nog een fraaie foto hebben?
 49. In 1960 een aantal leden dachten dit huzarenstukje "even" na te doen?
 50. In 1970 Guus van Ditzhuijzen met een acht van "De Maas" de oversteek heeft gemaakt?
 51. Zij toen wel hulp hadden van de Koninklijke Marine?
 52. De ex-astronaut Wubbo Ockels ook lid is geweest van onze vereniging in de tijd dat hij in Aerdenhout woonde? En hij meerdere malen aan de (Laga) Ringvaartregatta heeft deelgenomen? Ook met eigen boot de "Challenger".
 53. Dat hij (Wubbo) daarbij meermalen werd gecoached door wijlen Wil Koning?.
 54. Sinterklaas ons ook jaarlijks met een bezoek vereert?
 55. Dat het best lastig is om met zijn stoomboot tussen al die skiffs te laveren?
 56. Dat een kleiner bootje ook zo zijn nadelen heeft?
 57. Dat er ook wel eens een trein voorbij vaart (oefenvaart NS voor Sail 2005)?
 58. Dat Jaap, Joop en Han in 2009 -samen 232 jaar oud- wederom voor de vaardigheidsproef zijn geslaagd?
 59. Karel d'Engelbronner dat in 1933 deed in een tweeriemsgiek?
 60. Men in 1960 een heus klein houten riempje kreeg bij het halen van deze proef?
 61. Later vaardigheidsdiploma's werden uitgereikt?
 62. Deze zelfde persoon in 1986 ook een diploma "Kerkbootroeien" in Zweden heeft gehaald?
 63. In het jaar 2000 een groep finse roeiers hier met een prachtige eigen kerkboot deelnamen aan de nationale bollentocht?
 64. Ook voor deelname aan de jaarlijkse Ringvaartronde een diploma bestaat?
 65. Het huidige vlot dateert van 1984?
 66. De oliebollenrace in 1996 niet "in het water" maar "op het water" is gevallen?
 67. Het soms behoorlijk kan spoken aan het vlot (tijdens Nl.roeidagen 1997)?
 68. Er ploegen zijn die de stuurvrouwen jaarlijks op gepaste wijze met een dinertje bedanken?
 69. Wij in de vereniging een 8x hadden?
 70. Wij nog een mooie folder uit 1911 hebben waarmee we leden wierven?
Instagram