mooienel3Op 27 mei is dan toch eindelijk door KR&ZV Het Spaarne en Dynamique een nieuwe subsidiebeschikking ontvangen van de Provincie Noord-Holland. Dat resulteerde in het besluit van Het Spaarne, de Haarlemse Reddingsbrigade en Dynamique om, na de zeer lange en moeizame voorbereidingen, nu de locaties aan de Mooie Nel echt te gaan bouwen. Een groot compliment geef ik graag aan Spaarnelid Gertjan Binkhorst voor het begeleiden van de hele planologische procedure gedurende de afgelopen 6 jaar.

De verwachting is dat het bouwrijp maken kort na de bouwvak in augustus kan starten. De bouw zal dus nog dit jaar 2016 worden afgerond!

 

Instagram