zeilendscheehoutOp 28 april is het Zeilend Scheehout te gast bij onze vereniging, in de middag zal de jaarvergadering worden gehouden en eerder op de dag wordt met de klassieke boten een rondje Liede gevaren met als vertrekpunt Het Spaarne in Heemstede. Dit betekent extra drukte op het vlot in de ochtenduren. Afgesproken is om de wherry’s bij de kraan in het water te laten om zodoende de voortgang van de andere roeiers zoveel mogelijk niet te hinderen.

 

We zullen de oude boten met respect ontvangen en rekening moeten houden met wat leeftijdsongemakken zodat het te water laten soms wat trager gaat dan we gewend zijn. Dit laatste slaat natuurlijk niet op de wherryzeilers, zij zullen hun best doen om de “overlast” zoveel mogelijk te beperken.

 

Instagram