Volgboot Sailability 350De Spaarne-Sailability activiteiten komen stap voor stap op gang. Omdat het een nieuwe activiteit is die met zorg en op een verantwoorde manier moet worden opgezet om de doelgroep te laten genieten van het zeilen op een zo zelfstandig mogelijke manier is inmiddels een behoorlijke groep enthousiaste vrijwilligers actief en zijn de eerste deelnemers ingestroomd. De afgelopen zomer, een zomer met mooi weer, kon goed worden gebruikt om met elkaar te oefenen. Voor de ondersteuning op het water hadden we de beschikking over een volgboot die tijdelijk beschikbaar is gesteld door een van de leden. De inzet was echter om een goede en eigen volgboot te krijgen en dat is gelukt. De J.C. Ruigrok Stichting heeft de aanvraag voor subsidie door Het Spaarne positief beoordeeld zodat we op zoek konden naar een passende boot.

                                                                                                                     

Volgboot Sailability2 350Zoals te zien is het gelukt om volgboot aan te schaffen, het is een Nimarine Heavy Duty 390, speciaal ontwikkeld om als volg- en rescueboot te worden ingezet. De boot is voorzien van een 9.9 pk buitenboordmotor, zodat voldoende vermogen beschikbaar is om adequaat te reageren op verschillende situaties. Dankzij deze Stichting kunnen we weer jaren vooruit om op een verantwoorde manier onze sport ook aan te bieden aan mensen die hulp nodig hebben om hun talenten te ontwikkelen op zeilgebied. Binnenkort zal de boot in de goede Spaarnetraditie worden gedoopt en zal de naam worden onthuld, de datum zal nog worden bekend gemaakt.

 

Over de J.C. Ruigrokstichting

Logo JC RuigrokstichtingDe stichting stelt zich ten doel het bevorderen van belangen op godsdienstig, sociaal-maatschappelijk (liefdadig), cultureel of wetenschappelijk terrein, alsmede op het gebied van sport, natuurbehoud (bescherming flora en fauna) en ontwikkelingssamenwerking onder meer door het doen van uitkeringen aan binnen het Rijk gevestigde rechtspersonen, die uitsluitend of nagenoeg uitsluitend een algemeen maatschappelijk belang beogen.  

De stichting wil haar doel bereiken door het verstrekken van giften aan goed omschreven projecten binnen haar werkgebied. Ook projecten voor ontwikkelingssamenwerking komen in aanmerking mits de organiserende stichting in Nederland binnen binnen het werkgebied van de J.C. Ruigrok Stichting is gevestigd.

Instagram