Aangepast roeien

 

Het roeien voor mensen met een beperking is bij Het Spaarne in beeld gekomen toen een lid van de vereniging de wens uitte om haar geestelijk en lichamelijk gehandicapte dochter te leren roeien.

Commissie Aangepast Roeien (CAR), voorheen ‘Roeivalidatie’
Riek en Bram Jongh Visscher hebben iets met die wens willen doen en, waarschijnlijk bij Roeivalidatie in Rotterdam, hun licht opgestoken. Zij kwamen tot de conclusie dat het opzetten van Roeivalidatie bij Het Spaarne inhield dat dit de vereniging geld zou gaan kosten. Het zat hen mee want bij het 100-jarig bestaan van Het Spaarne konden zij subsidie krijgen voor het plaatsen van een kraan en een traplift. Een en ander werd bij het bestuur van Het Spaarne in de week gezet en daarna in een ALV besproken. Het punt Roeivalidatie binnen de vereniging stuitte aanvankelijk op weerstand bij een aantal leden. Deze leden vonden de roeivereniging niet de geijkte plaats voor mensen met een beperking.

Desondanks vond onder leiding van Riek en Bram in 1985 de start plaats van de CAR. Maar wie herinnert zich nog Iente Kieft, de derde persoon van het eerste uur? Toen Riek en Bram in 1997 met het CAR-gebeuren stopten, haakte zij gelukkig  niet af. Integendeel. Zij heeft samen met nieuwe commissieleden van de CAR  de schouders eronder gezet om de CAR een levendige en eigentijdse draai te geven. Een beperking, fysiek of mentaal, was geen probleem. In 2000 stopte de 70-jarige Iente als commissielid van de CAR. Haar aanpak, inzet en voorbeeld is na haar vertrek door de CAR-vrijwilligers opgepakt. Deze trouwe en zich vaak al jaren inzettende vrouwen en mannen zijn de kurk waarop de CAR heeft gedreven en nog steeds drijft. 

Wekelijks roeien zo'n 40 mensen met een beperking met veel plezier bij het Spaarne. Toertochten en wedstrijden worden georganiseerd en door de vaak individuele instructies en begeleiding maar ook door de maatjes met elkaar kunnen sommigen doorstromen naar allerlei verenigingsactiviteiten binnen het Spaarne.

Instagram