8e stop Café Brinkmann

Hier ligt veel geschiedenis:

1. De voor-vergadering voor de oprichting op 18 mei 1885. 6 man aanwezig: Broos, H.Claassen, B.Couvée jr., Jacobs, Fr. & Th. Peltenburg.1885 voor vergadering oprichting kaft

1885 voor vergadering oprichting

 

2. De oprichtingsvergadering en eerste ALV, in 1885. Aanwezig 11 werkende leden en 1 aandeelhouder.
1885 vergadering oprichting en 1e ALVt

 

3. De receptie voor het 40-jarig jubileum in 1925. Dit is het bestuur, dat op de oude ledenlijst staat. Die hangt in de gang boven in de Loods.
1925 bestuur receptie 40 j jubileum met tekst

 

1925 bestuur in bovengang Loods 1920

 

4. 1945. 21 juli jubileumdiner alhier. 60 jaar. Dit jubileum wordt een jaar later uitgebreider gevierd, omdat er weinig kon vlak na de bevrijding.
1945 07 21 60j jubileumdiner Brinkmann 1080

Vraag 8: Op welke dag was de eerste ALV?

 

 

Instagram