Zeilen

Bij de oprichting in 1885 werd voor de privé-jachten van de toenmalige leden en om 'de lust voor zeilen hoog te houden' al meteen de 'Z' toegevoegd aan de naam van de nieuwe vereniging. Zodoende werd de naam Roei- én Zeilvereeniging Het Spaarne.


Het duurde echter tot 1905 voordat een eerste echte zeilboot werd aangeschaft, een tjotter, genaamd Flevo waaraan in 1912 een tweede tjotter, de Mooie Nel werd toegevoegd. In 1919 kwam de Zomervogel, een scheldejol en werd in 1923 besloten tot de aanschaf van twee 12-voets jollen die de namen Jan Rap en Jan Maat kregen. Tevens werd besloten een jollenloods te bouwen hetgeen een periode inluidde waarin door de leden van Het Spaame met veel enthousiasme in 12-voets jollen werd gezeild. De meeste van deze jollen waren echter privé-bezit van leden. Op een zeker moment waren dat er wel een stuk of tien. Met veel
enthousiasme maar ook met veel ups en downs werd er gezeild, want er moest wel steeds moeite worden gedaan om de 'Z' te kunnen handhaven.

 

In 1922 verging op het, toen nog Zuiderzee geheten, IJsselmeer de Zomervogel en werd daarvoor in de plaats de Houby aangeschaft, een scheldejol. Enige jaren later volgde de aanschaf van de BM, de Flierefluiter
en kwam in 1946 voor de zéér ervaren zeilers de Nieuwe Zorg, een 16m2. De jaarlijkse jollenwedstrijden tussen Het Spaame en de Haarlemse Jachtclub, waarmee een hechte samenwerking bestond waren voor velen een hoogtepunt, ondanks het feit dat inmiddels de verhuizing van Het Spaame naar Heemstede had plaatsgevonden.


Het onderhoud van de houten, overnaadse 12-voets jollen vergde veel tijd. Mede daarom werden er in 1960 twee kunststof zeilboten aan de vloot toegevoegd, de sterns Jan Haring en Jan Stapallemachtig. En zo verdwenen de 12-voets jollen die jaren lang de 'Z' hoog hadden gehouden en werd in 1980 een flytour met buitenboordmotor aangeschaft en Xeil gedoopt.
Zoals al opgemerkt moest steeds veel moeite worden gedaan om de 'Z' niet alleen in naam maar ook in de praktijk te handhaven. Dat was vooral na de bouw van Schalkwijk en de Schouwbroekerbrug
beslist geen gemakkelijke opgave. Dat dit, ondanks deze obstakels, toch nog steeds is gelukt is uitsluitend toe te schrijven aan het enthousiasme waarmee enkele leden van Het Spaame de 'Z' steeds weer nieuw leven wisten in te blazen.


De zeilvloot is op zeker moment verhuisd naar Haarlem Noord. Daar huurden we ligplaatsen bij jachthaven De Drijver. Die jachthaven moest wijken voor de bouw van de Schoterbrug en onze boten moesten naar een tijdelijk haventje langs het Spaarne. Voor ons een mooi moment om ij de gemeente Haarlem aan de bel te trekken met de vraag of wij op Schoteroog een plaats konden krijgen. Een heel erg lang verhaal heel kort: na heel veel overleg met heel veel instanties is dat gelukt. Op 23 september 2017 openden wij onze locatie aan de Mooie Nel. We hebben de locatie grotendeels in eigen beheer gebouwd. We zijn bijzonder blij met deze locatie!

 

Zeilen bij Het Spaarne bestaat nu uit:

  • Spaarne Sailability: een afdeling waar mensen met beperkingen leren van mogelijkheden gebruik te maken, ondersteund door vrijwilligers. Een hoopgevend initiatief dat deze leden de kans geeft ook eens zelf sturing te geven in hun leven.
  • Wedstrijdzeilen: een initiatief, veelbelovend gestart met het doel zeilbeleving, vaardigheid en competitie met elkaar te verbinden. Sinds 2011 is de Spaarne Zeilcup hier een onderdeel van. De Spaarne Zeilcup is een zeilwedstrijd tussen de verenigingen/jachthavens rond de Mooie Nel. Overdag strijden de deelnemers om de winst. 's Avonds sluiten zij de dag af met de prijsuitreiking en een geamenlijke maaltijd.
  • Zeilinstructie: hoewel deze activiteit al langer bestaat hebben we nu de kans het op een beter niveau te brengen, verder investeren in opleiding voor instructeurs met het doel om Spaarneleden goed toe te rusten voor het zeilen.
  • Zeilend Scheehout: met twee zeer oude boten, meer dan honderd jaar oud, wordt instructie gegeven in het zeilen in deze wherry’s. Doel is om een traditionele manier van zeilen een eigen plaats te geven en te behouden voor de toekomst.
  • Zelf zeilen: leden met een zeilproef kunnen de boten gebruiken om te zeilen op de Mooie Nel

Bij de opening van de Mooie Nel bestond de vloot uit zeven boten: vijf Valken, een Randmeer en een Centauer. De vloot groeit gestaag.

 

Foto's zeilen

 

 

Instagram