Nieuws

De geschiedenis van onze vereniging, deel 4: Insignes en emblemen

Het insigne

Vlak na de oprichting werd het insigne al vastgelegd. “Een anker, waarachter twee gekruiste riemen en over het geheel een S. Zie de tekening hiernaast. Interessant is dat hier een onklaar anker getekend wordt, hetgeen niet in de beschrijving staat, maar niet ongebruikelijk, zoals bijvoorbeeld bij de Koninklijke Marine. Onklaar betekent dat er een ankertros om het anker heen zit. Dit...

Lees meer...

De geschiedenis van onze vereniging, deel 2: onze besturen

Geen kennis van het heden zonder kennis van het verleden.

Het begin

Het is bijna niet voor te stellen, maar er zijn eeuwen geweest dat Haarlem het zonder roeivereniging heeft moeten stellen! Gelukkig kwamen op  18 mei 1885 bij de Gebrs Brinkmann (nu nog steeds café Brinkmann, Haarlem) de volgende heren bij elkaar: Broos, H.Claassen, B.Couveé Jr.[1], Jacobs, Fr. en Th. Peltenburg. Het...

Lees meer...

De geschiedenis van onze vereniging, deel 1: onze clubhuizen

Wie de geschiedenis niet kent begrijpt heden noch toekomst

Even iets over mezelf:

Ik heb in mijn jeugd geroeid en gezeild bij “de Maas”, daarna geroeid en gecoacht bij Laga en zeilles gegeven op de Brielse Zeilschool. In 1974 begon ik bij Hoogovens en ging dus roeien (en later ook zeilen) bij “Het Spaarne”. In 1985 vierden we het eeuwfeest met een prachtige revue in de Haarlemse...

Lees meer...
Instagram