Verenigingshistorie

 

Oprichting Roei- en Zeilvereniging Het Spaarne - 18 juli 1885

“Eenige weken geleden maakten wij met ingenomenheid melding van het, door eenige Heeren Liefhebbers hier ter stede, voorgenomen plan tot oprichting eener Roeivereeniging te vestigen te Haarlem  Het is ons aangenaam thans te kunnen mededeelen dat de pogingen door het voorloopig Bestuur in het werk gesteld, ten einde de oprichting dezer Vereeniging te verzekeren, met gunstigen uitslag zijn bekroond geworden. Op Zaterdag den 18en Juli werd, op een der bovenzalen van het café Brinkmann, eene eerste algemeene vergadering gehouden waarin de Vereeniging werd geconstitueerd en een definitief Bestuur gekozen, terwijl de naam werd aangenomen van Haarlemsche Roei- en Zeilvereeniging “Het Spaarne”.  Bron: Haarlemsch Dagblad 25 juli 1885.

 

Hoe het begon

Het is zaterdagavond 18 juli 1885 in café Brinkman op de Grote Markt in Haarlem. In een van de bovenzalen komen 5 jonge Haarlemmers bij elkaar voor wat de oprichtingsvergadering wordt van de Haarlemsche Roei- en Zeilvereniging “Het Spaarne”. De oprichting valt samen met de komst van de Varsity, de jaarlijkse wedstrijd tussen studentenroeiverenigingen, die tussen 1885 en 1901 verroeid wordt op het Noorder Buiten Spaarne. De eerste boot, de Zwaan, komt van de Leidse studentenroeivereniging Njord. Van een van de andere boten uit de beginjaren, de Prinses, hangt de punt nu nog in de clubzaal. Het eerste drijvende botenhuis komt van de Amsterdamse roeivereniging Nereus, ook opgericht in 1885, en wordt aangemeerd aan het Noorder Buiten Spaarne in Haarlem.

 

Het ledental blijft in de eerste jaren gering en na het aanvankelijk enthousiasme rond de oprichting dreigen nu financiële problemen. Bij oprichters en eerste bestuurders slaat dan de twijfel toe. Er wordt een vergadering belegd, de secretaris biedt daartoe zijn huis aan. Na de eerste vergaderronde deelt hij kwistig cognac uit zijn goed gevulde drankkelder rond. Dan slaat de stemming om en is de vereniging gered in 1898. Willem Dyserinck wordt in 1900 de nieuwe voorzitter en dankzij zijn gedrevenheid krijgt de vereniging een nieuwe impuls.

 

De Koninklijke Roei- & Zeilvereniging Het Spaarne is een burgerroeivereniging. In de 135 jaar groeit Het Spaarne uit tot een vereniging met ongeveer 1000 leden. In de botenloodsen liggen nu meer dan 100 roeiboten in alle boottypen en gewichtsklassen en er zijn ergometers te gebruiken. Het Spaarne kent een aantal categorieën roeiers: wedstrijdroeiers, toer- of recreatieve roeiers en aangepast roeiers (mindervaliden). De zeilafdeling is met 11 zeilboten sinds 2017 gevestigd op Schoteroog in Haarlem aan het water van de Mooie Nel. De vereniging wordt gerund door ledenvrijwilligers onder het motto ‘Voor en door de leden’.

Instagram