Clublied

Roeit, mannen roeit aan.
Immer met krachtig forsche slagen,
De leus is: "Steeds vooraan",
Dus de gang mag niet vertragen.
Strijdt, strijdt voor den naam!
Strijdt voor den naam van Hollands Spaarne!
't geldt de goede faam,
De faam uit onze gloriedagen!

Nooit gaan we te vlug
Denkt aan den roem van vroeger dagen
Deinst, deinst niet terug
Want we worden nooit geslagen.
Naakt reeds niet ons doel?
Wij gaan nu zeker overwinnen,
Trekt aan met trotsch gevoel:
De zege gaat voor ons beginnen.

 

En zo klinkt het:

 

Instagram