headerfotoloods.jpg
20210924_193329Laser400
20140530_200219.jpg
124545-IMG_1028 - kopie.jpg
154236-4O5A6535-Pano-MvO-1920.jpeg
MerijnSoeters-lr-online-2417-pano.jpeg
previous arrow
next arrow

Opleidingstraject

Sinds 1 januari 2024 kennen we een gefaseerd opleidingstraject met een basisopleiding (S1/S2 en St2) ( C-materiaal) en gerichte vervolgcursussen basis-plus (S2 en B2) en gevorderdencursussen (S3/4 en B3/4 (glad materiaal). 

Basisopleiding S1/S2 en St2

Nieuwe leden komen in een opleidingsgroep voor opleiding voor de proeven S1 (gestuurd C-materiaal) of S2 (C1 boot) en St2. Ze blijven in deze groep tot het behalen van de eerste roeiproef en stuurproef. In de eerste lessen wordt door de instructeurs gekeken of je het opleidingstraject S1 of S2 in gaat. Er wordt gekozen voor het traject waar je het snelst je proef kan halen. Na behalen van de roeiproef kun je gaan meeroeien in het materiaal behorend bij je behaalde proef en zelfstandig als je ook je stuurproef hebt gehaald. 

Afhankelijk van je ambities kun je je na de basisopleiding (minimaal S1 en St2) al dan niet inschrijven bij  voor een vervolgcursus. Als er geen wachtlijsten zijn is het mogelijk verschillende cursussen direct achter elkaar te doorlopen. 

Je leert het best als je regelmatig roeit. Instructie krijgen vraagt dan ook commitment. Daarom wordt verwacht dat je aanwezig bent tijdens de instructie. Uiteraard begrijpen we dat je af en toe een keer niet kan. Voor de basiscursus gaan we uit van een aanwezigheidspercentage 80%. Als je minder aanwezig bent zal het gesprek aangegaan worden over of het leren roeien bij Het Spaarne wel passend voor je is.

Vervolgcursussen basis- plus en gevorderden.

Vervolgcursussen duren 16 lessen in een periode van 20 weken. Ook voor deze cursussen is commitment belangrijk. Na 16 lessen ga je, na overleg met je instructeur, op voor je proef. Als je slaagt kun je zelfstandig gaan roeien in het materiaal behorend bij je behaalde proef. En afhankelijk van je ambities kun je je al dan niet aanmelden voor een volgende cursus. Als je minder dan 16 lessen nodig hebt kun je natuurlijk sneller op voor je proef.

Als je niet slaagt en de verwachting van de proevencommissie, in overleg met je instructeur, is dat je met nog een paar lessen wel kan slagen dan krijg je nog 4 lessen voor je weer op gaat voor de proef. Als je wederom niet slaagt dan stopt op dat moment de vervolgcursus en kun je je weer aanmelden voor de wachtlijst. Als de verwachting is dat je niet met een paar lessen kunt slagen dan stopt de vervolgcursus ook en kun je je al dan niet weer op de wachtlijst plaatsen.

OVERGANGSFASE: voor cursisten die op 1/1/24 in een opleidingsgroep zitten en instructie krijgen voor basisplus of gevorderde proeven, zal per die datum de reeks van 16 lessen ingaan ongeacht het aantal lessen dat ze al hebben gehad.

Eigen verantwoordelijkheid cursist
Eigen verantwoordelijkheid nemen voor het goed leren roeien en zo snel mogelijk proeven halen is belangrijk. Om te zorgen dat je goed overzicht hebt over wat je al geleerd hebt en wat je nog moet leren voor een proef krijg je een “formulier“ waarop de te leren stappen staan en de vorderingen kunnen worden bijgehouden. Zo heb je goed zicht wanneer je klaar bent voor je proef.

(Helpen bij) instructiegeven

Helpen bij instructiegeven wordt onderdeel van het opleidingstraject. Het meehelpen heeft ook een positief effect op het eigen roeien. Het helpen kan bijvoorbeeld bestaan uit het assisteren van een instructeur, sturen van een ploeg die zo vanaf de kant gecoacht kan worden of zelf instructie gaan geven. Uiteraard word je hierbij begeleid door de instructeurs en coördinator van de opleidingsgroep. Je instructeur zal met jou kijken wat het best bij je past.

Waarom stappen we over op gefaseerd roeien?

Wij willen met het gefaseerd roeien de kwaliteit van de roeiopleiding behouden en verbeteren. Daarnaast willen we hiermee de instroom en doorstroom verbeteren omdat we het ledenaantal minimaal op peil  houden maar liever nog iets zien toenemen om te zorgen dat we een (financieel) gezonde vereniging blijven. Mensen die bij Het Spaarne willen komen roeien kunnen we hiermee sneller laten instromen in de vereniging. Het geeft ze een warm welkom. En om meer jongeren (20-30-40) lid te laten worden is een snelle instroom extra belangrijk.  Voor de vervolgcursisten geven we met het gefaseerde opleidingstraject meer perspectief en duidelijkheid over de opleidingsperiode.

Wanneer stoppen we met instructie geven?

Doel van instructie bij het Spaarne is dat leden zo spoedig mogelijk zelfstandig leren roeien. Veiligheid voor het lid, zijn/haar omgeving en het materiaal staat hierbij voorop. Hij/zij moet kunnen zwemmen en voldoende kracht en mobiliteit bezitten om een roeibeweging te kunnen maken. Meestal lukt het de cursisten om binnen afzienbare tijd zelfstandig te leren roeien Soms lukt het om diverse redenen niet. In dat geval stoppen we met instructie geven, hoe leuk iemand het roeien ook kan vinden.

Wanneer stoppen we met instructiegeven?

  • De cursist zelf aangeeft te willen stoppen.
  • Bij onvoldoende aanwezigheid bij instructie
  • Veiligheid voor cursist, omgeving en materiaal in het geding is (beoordeling instructeurs; meer-ogen-principe wordt toegepast en ruggespraak bestuur)
  • Als blijkt uit evaluatie van de instructeurs dat geen vorderingen meer geboekt worden en dat verwachting is dat de eerste roeiproeven niet worden behaald wordt een termijn afgesproken waarbinnen alsnog de eerste roeiproef moet zijn gehaald (meer-ogen-principe wordt toegepast en ruggespraak proevencommissie en bestuur)
Instagram