headerfotoloods.jpg
20210924_193329Laser400
20140530_200219.jpg
124545-IMG_1028 - kopie.jpg
154236-4O5A6535-Pano-MvO-1920.jpeg
MerijnSoeters-lr-online-2417-pano.jpeg
previous arrow
next arrow

Privacyverklaring KR&ZV Het Spaarne

Dit is de privacyverklaring van KR&ZV Het Spaarne, versie 2018-08-28.

 

Bewust of onbewust deel je persoonsgegevens met ons. Wij vinden het van belang dat zorgvuldig wordt omgegaan met persoonsgegevens. Daarom hebben wij in dit statement uiteengezet hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan en welke rechten je hebt. Heb je vragen naar aanleiding van het lezen van deze verklaring, stel je vraag dan gerust per e-mail aan

 

Verwerking van persoonsgegevens

Het Spaarne is verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens. Dit houdt in dat Het Spaarne de doeleinden en de middelen voor de verwerking zelf bepaalt en dat zij verantwoordelijk is voor de naleving van de wettelijke vereisten.

Het Spaarne verwerkt persoonsgegevens voor diverse doeleinden en verwerkt alleen de daarvoor noodzakelijke persoonsgegevens. Voor Het Spaarne zijn de volgende doelen van toepassing bij de verwerking van persoonsgegevens:

 • Om contact met je op te kunnen nemen
 • Om je informatie te kunnen sturen
 • Voor het aangaan en uitvoeren van (leden-, begunstigers- en overige) overeenkomsten
 • Voor het organiseren van opleidingen
 • Voor het uitvoeren van een administratie
 • Voor het deelnemen aan trainingen, wedstrijden en evenementen
 • Het uitvoeren van overige door een sportvereniging gebruikelijke activiteiten
 • Voor het (laten) uitvoeren van de anti-dopingregels
 • Voor het maken van statistieken
 • Om juridische redenen voor of namens Het Spaarne

Inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens

Je hebt het recht Het Spaarne te verzoeken om inzage in je persoonsgegevens (tenzij op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) ze niet gehouden is deze inzage te verschaffen) en om je gegevens te laten aanvullen, verwijderen of af te schermen. Verzoeken dienen schriftelijk te worden vastgelegd en je zal je bij een dergelijk verzoek moeten kunnen identificeren. Voor personen jonger dan 16 jaar moet het verzoek door de ouder/voogd ingediend worden. Indien je wil dat jouw gegevens verwijderd worden, dan zal Het Spaarne deze verwijdering doorgeven aan alle andere partijen die de betreffende persoonsgegevens van Het Spaarne hebben ontvangen. Gegevens die op basis van wettelijke verplichtingen bewaard moeten worden zijn uitgesloten van het verwijderrecht.

 

Bewaren van persoonsgegevens

Het Spaarne bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor de gegevens worden verwerkt en in elk geval zo lang als specifieke regelgeving vereist (bijvoorbeeld fiscale regelgeving). Het is mogelijk dat we – met jouw toestemming – na beëindiging van je lidmaatschap een deel van je gegevens bewaren, zodat:

 • Jouw proeven bewaard blijven voor het geval je op een later moment weer lid wordt. Je hoeft die proeven dan niet opnieuw te behalen
 • Je de Loods en/of de nieuwsbrief kan blijven ontvangen
 • We je kunnen uitnodigen voor jubilea en reünies
 • Het huldigen en eren van personen die buitengewone prestaties hebben geleverd

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden

Zonder jouw toestemming verstrekt Het Spaarne je persoonsgegevens alleen aan derden als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de lidmaatschapsovereenkomst en/of wanneer er een wettelijke verplichting is om je persoonsgegevens te verstrekken aan deze derden. Het Spaarne kan niet aansprakelijk worden gesteld wanneer zij persoonsgegevens aan autoriteiten moet bezorgen conform geldende wettelijke verplichtingen.

 

Beveiliging persoonsgegevens

Het Spaarne treft passende maatregelen om jouw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot jouw gegevens, dat de toegang tot de persoonsgegevens is afgeschermd, de personen die wel toegang hebben zich bewust zijn van de privacywetgeving en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

 

Websites en Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand dat met de pagina’s van een websites wordt meegestuurd en door de browser op je computer, tablet of mobiele telefoon wordt opgeslagen. We gebruiken cookies om er voor te zorgen dat je ingelogd kan blijven op een website. En dankzij de cookies kunnen we zien hoe vaak onze websites - en welke pagina’s - door bezoekers worden bekeken.

We gebruiken alleen technisch noodzakelijke (functionele) cookies en analytische cookies. Daarvoor is jouw toestemming niet nodig.

De website kan links naar andere websites bevatten. Deze privacyverklaring is alleen van toepassing op de websites van Het Spaarne. Andere websites kunnen hun eigen privacy beleid hanteren. Het Spaarne raadt je aan om voor het gebruik van andere websites altijd de betreffende privacyverklaring van die websites te raadplegen.

 

Wijziging van het privacy beleid

Het Spaarne past haar privacy beleid van tijd tot tijd aan om deze up-to-date te houden. Op de websites zal steeds de meest recente versie van onze privacyverklaring worden opgenomen. Het Spaarne raadt je dan ook aan de privacyverklaring regelmatig te raadplegen.

 

Contactgegevens

Als je vragen hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens of Het Spaarne wil verzoeken tot inzage, correctie en/of verwijdering van je persoonsgegevens, kun je contact opnemen via onderstaande contactgegevens:

KR&ZV Het Spaarne

o.v.v. privacy

Marisplein 5

2102 AC Heemstede

Of per e-mail via . Je ontvangt dan zo spoedig mogelijk antwoord.

 

Klacht over de verwerking van je persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij je ook graag verder als je een klacht hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens. Op grond van de AVG heb je bovendien het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van jouw persoonsgegevens. Je kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Vragen

Als je nog vragen hebt over ons privacy beleid, neem dan contact met ons op via

Instagram