headerfotoloods.jpg
20210924_193329Laser400
20140530_200219.jpg
124545-IMG_1028 - kopie.jpg
154236-4O5A6535-Pano-MvO-1920.jpeg
MerijnSoeters-lr-online-2417-pano.jpeg
previous arrow
next arrow

Procedure aanvragen Verklaring omtrent gedrag (VOG)

Aanvragen Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)

  • Een VOG wordt gevraagd aan alle vrijwilligers die regelmatig binnen het Spaarne-verband met minderjarigen werken: instructeurs, coaches, indoortrainers, opleidingscoördinator jeugd, ouders, aangepast roeien en zeilen.
  • VOG-contactpersoon is de voorzitter.
  • Onder verantwoordelijkheid van de voorzitter vindt de begeleiding bij het aanvragen van een VOG door een vrijwilliger of betaalde kracht plaats door de ledensecretaris.
  • Bestuursleden geven mutaties in het bestand van vrijwilligers of betaalde krachten die met minderjarigen werken door aan de ledensecretaris die ook verantwoordelijk is voor het actueel houden van de lijst met het oog van de vervaldata. Als geldigheidsduur voor een VOG wordt onder normale omstandigheden een periode van 5 jaar aangehouden. De ledensecretaris signaleert bij de betrokkenen de komende vervaldata en onderneemt daartoe bij hen ook actie. Als een vrijwilliger weigert een VOG aan te vragen of de VOG wordt afgewezen, dan vindt melding daarvan plaats bij de voorzitter. De voorzitter beslist na een gesprek met betrokkene of deze persoon tijdelijk dan wel permanent van zijn taak wordt ontheven.
  • De ledensecretaris meldt de aanvraag van een VOG bij de screeningsautoriteit www.justis.nl van het ministerie van Veiligheid en Justitie. Deze meldt de aanvraag met een aanvraagcode rechtstreeks bij de betrokkene op diens e-mailadres. Betrokkene kan vervolgens de aanvraag zelf doen met behulp van zijn/haar DigiD. De aanvraag van een VOG bij een vrijwilligers-organisatie is gratis.
  • Het originele document stuur je zodra je het binnen hebt, per post naar het ledensecretariaat.
  • Zodra het document ontvangen is, wordt het op echtheid gecontroleerd.
  • Op www.justis.nl worden veel gestelde vragen over VOG NP (Natuurlijke personen) beantwoord.
Instagram